September 2018. De gewassen beginnen te groeien op het land.

Dat de grond in Sierra Leone vruchtbaar is weten we maar nu kunnen we het met eigen ogen zien: de mais groeit als kool zoals de foto hierboven laat zien.  En dat in 6 weken tijd!

En wat dacht je van de zoete aardappels….

De worteltjes ontkiemden aanvankelijk niet dus zijn er nieuwe gezaaid.
Je ziet ze hier boven de grond uit komen.

En hier is de fotograaf, secretaris, medelandbouwer Amadu Wurie Shaw.

SPONSOREN GEZOCHT. Van schoolfees naar schoolsupport.

Op dit moment werken we samen met YAN aan een nieuw concept voor het ondersteunen van kansarme jongeren in Kabala om naar een van de 5 grote middelbare scholen te gaan. Het verschil met vorig jaar is dat er geen schoolgeld meer hoeft te worden betaald door de ouders/ leerlingen. De nieuwe president heeft het betalen van schoolgeld vanaf het schooljaar 2018/2019 afgeschaft. Wel zijn er nog nodig: een uniform, een paar schoenen, een rugzak, schriften en pennen. Stichting Taiama-Andreas zal dit voor een aantal leerlingen gaan sponsoren als pakket: een uniform 7 euro, een paar schoenen 10 euro, een rugzak 10 euro, 5 schriften 3 euro en 5 pennen 1 euro. Kosten 300.000 leones, dat is 31 euro per leerling. Tevens zullen we voor op het kantoor van YAN schoolboeken aanschaffen voor de onderbouw zodat leerlingen daar kunnen studeren. Kosten 50 euro voor alle boeken samen. Boeken voor de bovenbouw zijn al in januari van dit jaar aangeschaft. Wilt u dit mooie initiatief steunen dan kunt dat doen door geld over te maken op de rekening van Stichting Taiama-Andreas NL 10 RBRB 0960077723 o.v.v. schoolsupport.

Een klaslokaal op Kabala Secondary School

1 juli Het landbouwproject kan beginnen

Op 1 juli, nadat de gereedschappen en zaden zijn aangeschaft, kan het landbouwproject eindelijk beginnen. Dit project heeft een aantal doelen: het leert de leden van YAN hoe landbouw te bedrijven en het is de eerste stap naar een organisatie die onafhankelijk is van sponsorgelden van anderen.
Het blijkt al snel dat dit geen gemakkelijke opgave is; de kennis bij de jongeren van hoe het land te bewerken is erg laag maar ze beginnen onder leiding van president Sajor die al vaker met dit bijltje heeft gehakt, vol goede moed aan deze grote opdracht. Het stuk grond heeft een oppervlakte van 0,4 ha (4000 m2) en ligt naast Kabala Secondary school.

Je komt er van alles tegen zoals slangen!

President Sajor Jalloh geeft het voorbeeld

Penningmeester Bangalie met het tuingereedschap dat na afloop wordt schoongemaakt en netjes opgeborgen.

Hard werken en er is al veel werk verzet.

Ook de dames dragen hun steentje bij. Meestal koken zij een maaltijd voor de jongens maar hier is Mariama in actie op het land.

Sajor, Fatu Rulice, Foday B Kamara en Sorie Turay, soms zijn er maar weinigen aanwezig maar het werk schiet goed op.

Afgelopen zondag 15 juli eindelijk de dag waarop geplant kan worden. Zoals je ziet is niet iedereen hier even bedreven in maar dat is ook de realiteit.

Na 2 weken, vlak voordat het regenseizoen begint, is het grote werk gedaan. Achteraf kunnen we zeggen dat er heel veel werk is verricht door een kleine maar heel gemotiveerde groep. Het groepsproces zal uitwijzen hoe de grote groep hier verder mee omgaat. We blijven allemaal leren van dit mooie maar moeilijke project!

19 juli. Nagekomen foto: de jongens zijn bij een boer “aardappelstokken” gaan halen om te planten. Deze kunnen na de oogst van de aardappels niet meteen opnieuw door de boer geplant worden en worden dan zo verder gegeven aan een andere boer in dit geval Sajor, onze president. De tip om ze bij deze boer op te halen kwam van onze leraar en mentor Owen Jones.

 

17 juni actie- en informatiedag in de Andreaskerk

Even terug naar 17 juni en hoe het verder ging.
De dag in de Andreasparochie was een succes. Er was een grote opkomst en aan het einde van de dag waren de jampotjes gevuld; de zaden en het tuingereedschap konden worden gekocht. Dank aan alle gulle gevers en vooral ook dank aan Philip die de potjes bewaakte en in de gaten hielp hoe de stand van zaken was. Hieronder foto’s van deze prachtige dag.


Heerlijke soep van Richan uit Eritrea


Spel voor jong


en oud

Tentoonstelling van kleding uit Sierra Leone.

16 juni Day of the African Child

Op deze speciale dag, die in heel Afrika wordt gevierd, wordt er (al jaren) actie gevoerd. Je ziet hieronder een verslag van achtereenvolgens: de voorbereidingen in het kantoor, de grote optocht op straat van de diverse groepen jongeren en het aanbieden van het verslag van noden van jongeren aan de autoriteiten. Dit verslag is door de jongeren van YAN zelf gemaakt. Voor deze dag heeft YAN tevens 2 jongeren uit Kondembaia en 2 jongeren uit Sememaya laten komen om met hen te vieren. Het organiseren en vieren van deze dag was zeker een hoogtepunt in het korte bestaan van YAN!

 

 

YOUTH ADVOCACY NETWORK (YAN)

A POSITION PAPER PRESENTED ON THE 2018 DAY OF AFRICAN CHILD (JUNE 16)
COMMEMORATION THEME:“NOR PIKIN NOR FOR LEF BEHEN FOR SALONE E BETEH WAN”

YOUTH ADVOCACY NETWORK (YAN)

16TH JUNE 2018

INTRODUCTION
Mr. Chairman, the Chief Administrative Officer of the Koinadugu District Council, Heads/Representatives of Government Ministries, Departments and Agencies (MDAs), Heads/Representatives of the Civil Society Organisations (CSO), our noble Paramount Chiefs, members of the forth estate, colleague children, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed.
It is obvious from the theme of this year Day of the African Child commemoration that in so many ways, so many of our colleague children had been left behind in the development processes of our country Sierra Leone and Africa a whole. The reasons for this may not be unconnected to the many challenges and problems facing us the children. In relation to this, we, children from different school communities met on the 15th day of July 2018 at the Conference Room of the YAN Office to discuss and bring out our position and as well as our recommendations on some of the pressing issues that are ought to be addressed, if no child should be left behind for Sierra Leone’s and Africa’s development. These problems include but they are not limited to the following four; (1) Early/Child Marriage, (2) Teenage Pregnancy, (3) Poor Education (4) Child FGM and (5)Children With Disabilities.

OUR POSITION ON CHILD/EARLY MARRIAGE
The rate of child/early marriage is high especially in rural communities.Public awareness on child/early marriage is not enhanced in rural communities.
The laws on child/early marriage are highly neglected and not being fully enforced.
The laws that are guiding children against child/early marriage, are not clear as the Customary Marriage and Divorce Act contradicts the Child Right Act.
OUR RECOMMENDATIONS
The government in collaboration with non-governmental organization should embark on more effective and efficient awareness raising campaign on child/early marriage.
Laws enforcement bodied should ensure that the laws are fully enforced.
There is a need to review the Customer Marriage and Divorce Act.
4 Community bye-laws against early marriage should be made and fully enforced.

OUR POSITION ON TEENAGE PREGNANCY
The rate of teenage pregnancy is high especially in rural communities.
Public awareness on teenage pregnancy is not enhanced in rural communities.
The laws on teenage pregnancy are highly neglected and not being enforced.
There is high level of compromise at all levels- (parents, community stakeholders, law enforcement bodies).
Many perpetrators of teenage pregnancy enjoy impunity.
OUR RECOMMENDATIONS
The government in collaboration with non-governmental organization should embark on more effective and efficient awareness raising campaign on teenage pregnancy.
Laws enforcement bodied should ensure that the laws are fully enforced.
The government and its partners should provide effective and efficient livelihood support for the rural people (especially women).

OUR POSITION ON POOR EDUCATION
There are inadequate teaching and learning materials in both primary and secondary schools.
There are inadequate accommodation in both primary and secondary schools.
There are inadequate trained and qualified teachers to teach in primary and secondary schools.
There is lack of Water and Sanitation Hygiene (WASH) facilities in many primary schools.
Academic malpractices.
So many schools environment are not child friendly.

OUR RECOMMENDATIONS
The government and NGOs should provide more teaching and learning materials in both primary and secondary schools.
The government and NGOs should provide more accommodations in both primary and secondary schools.
There are inadequate trained and qualified teachers to teach in primary and secondary schools.
The government and NGOs should provide Water and Sanitation Hygiene (WASH) facilities in many primary schools.
The government should put in place robust monitoring and inspection systems at educational institutions.

OUR POSITION ON CHILDREN WITH DISABILITY
Children with disabilities are still facing discrimination and stigmatization.
There is inadequate teaching and learning material at the School for the Blind.
There is absence of education opportunities and facilities for the deaf and dome.
There are poor medical facilities and attention for children with disabilities.
OUR RECOMMENDATIONS
Community stakeholder should set by-laws that will prevent children with disabilities for discrimination and stigmatization.
Government and NGOs should provide more teaching and learning materials at the school for the blind, and should also provide other facilities for other categories of disabilities.
Education and medical facilities should be at free bases for children with disabilities.

OUR POSITION ON CHILD FGM
1.The practice of Child FGM is still in practice especially in rural communities
2.The Child FGM is still causing health hazards to girls
3.Child FGM is still causing girls to get in to Child marriage
4 Drought out of school due to Child FGM
5.No by-laws against child FGM

OUR RECOMMENDATION
1. By-laws should be made against Child FGM and it must be clear that it against the right of the girls and the laws must be enforced
2 Community awareness about the danger of Child FGM
3.Fines must be levelled against any perpetrators of child FGM
4.Follow up on the enforcement of the laws
5.Engagement of traditional leaders and Sowei women about Child FGM

15 juni 2018 Nog twee dagen tot de start van het landbouwproject.

Om in de toekomst geld te verdienen maar ook om de kneepjes van het vak beter te leren start onze groep een landbouwproject. Ze hebben al een stukje land bij Kabala Secondary School ter beschikking en er zijn twee leraren die mee willen helpen. Wat ontbreekt zijn de zaden en het gereedschap. Op zondag tijdens de viering van de Day of the African Child kunt u ons helpen om het geld hiervoor in te zamelen. Wilt u weten waarvoor precies? Kijk dan op onderstaande foto’s.
Natuurlijk mag u het geld ook overmaken op het op deze site bekende rekeningnummer onder vermelding van landbouw. Alvast bedankt!


 

17 mei 2018 Bezoek aan Semamaya Village

 

Op 17 mei bracht YAN een bezoek aan Semamaya Village. In februari van het vorig jaar hebben wij dit dorp tijdens onze reis ook bezocht en er viel toen al op dat er weinig kinderen naar school gingen. Het dorp ligt 1 uur rijden vanaf Kabala op een berg in de bush. Je moet ver lopen om water te halen en er is grote armoede. Sommige bewoners zijn het dorp hun hele leven nog niet uit geweest. In het dorp wordt Limba gesproken. Gelukkig is er een tolk die het een en ander kan vertalen. In het dorp is een kleine basisschool die gebouwd  door een familie naar aanleiding van de begrafenis van een jonge Italiaanse vrouw. Haar foto hangt in het kantoor aan de muur.

Twee maanden geleden is Amadu Wurie, de secretaris naar het dorp gegaan om te kijken hoe het ging en wat bleek, er was geen enkel kind op school. Er was feest in het dorp. De aanleiding: jonge meisjes waren besneden en werden uitgehuwelijkt.
Maar YAN laat zich niet uit het veld slaan en brengt dus nu weer een bezoek aan het dorp om met de dorpsoudsten en leraren te praten hoe de situatie te verbeteren en wat er nodig is om de kinderen naar school te sturen. YAN realiseert zich goed dat dit een kwestie is van lange adem; eeuwenlange en vastgeroeste tradities kun je niet zo maar door breken maar ze zeggen ook, je moet ergens beginnen.

Door middel van foto’s en commentaar zullen we verslag doen van het bezoek ter voorbereiding en de dag zelf.

Manty en Sajor komen bij de voorbereiding
ouders tegen die hun kinderen meenemen om op het land te werken

 

Er is eten meegebracht en er wordt samen gekookt en gegeten, mannen, vrouwen en kinderen apart.
Dannette heeft een video filmpje op de telefoon gemaakt met commentaar.

 

 

Onder de cottontree is de samenkomst.
Iedereen wordt voorgesteld en er is een gemeenschappelijk gebed. Isata Samura mag deze dag voorzitter zijn. Het doel van het bezoek wordt uitgelegd en verschillende mensen krijgen de kans om te reageren op wat gezegd wordt. Een en ander is mooi terug te vinden in het verslag van Amadu Wurie de secretaris. Dit verslag wordt aangeboden aan de lokale autoriteiten. Zij hebben interesse getoond in wat de bevindingen van YAN zijn. YAN is een advocacy, rechten en bemiddelingsgroep. Alhoewel deze groep nog erg jong is beginnen zij zich aardig te roeren voor de (nog) kwetsbaren in hun district!

 

 

Er zijn, na het uithuwelijken van de meisjes vooral jonge kinderen in de schoolbanken te zien.

Cadeautjes

 

Het was een geslaagde dag!

Het verslag van deze dag:

REPORTS FROM THE YOUTH ADVOCACY NETWORK ON FIELD MONITORING AT SEMAMAYA