Youth and Advocacy Network

The Youth and Advocacy Network afgekort YAN, bestaat uit een 35 tal jongeren in Kabala die samen strijden voor de bewustwording van het belang van onderwijs om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Er worden onderwerpen aangesneden zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Daarnaast strijdt de groep voor andere kinderrechten in hun land Sierra Leone.
De groep heeft een dagelijks bestuur.
Dit bestuur bestaat uit:

President Sajor Jalloh
Vice president Fatu Sewenatu Mansaray
Secretary general Amadu Wurie Shaw
Financial secretary Bangalie Mansaray
Public relations officer Manty Mansaray

Van links naar rechts: Kelly, Bangalie, Fatu, Sajor, Marie-José, Amadu en zittend Manty.

De groep heeft in oktober statuten opgesteld.
YAN Constitiution Oktober 2017

Verder heeft YAN zich in Kabala laten registreren als CBO (community based organization).

Om de doelen van YAN te bereiken zijn er een aantal acties opgezet. Deze acties zullen in 2018 verder worden uitgewerkt. Om u een indicatie te geven van de kosten per activiteit hebben we er een aantal bedragen achter gezet. Voor 2017 zijn de, vaak hoge bankkosten erbij geteld, voor de bedragen van 2018 die op dit moment nog niet zijn uitbetaald zijn de bank- en valutakosten er uiteraard nog niet bijgeteld.
De acties van YAN zijn:

  • Schoolgelden: Binnen de groep YAN zullen 13 – tal kwetsbare jongeren schoolgeld ontvangen zodat ze naar school kunnen gaan. (Kosten schoolgelden 2017/2018: 1080,70 euro) Verder zullen er in 2018 voorde leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school, schoolboeken worden aangeschaft die in het kantoor worden opgeslagen zodat ieder lid van YAN  kan studeren.
    ( Kosten aanschaf schoolboeken feb. 2018: 190 euro)
  • YAN advocacy activiteiten: YAN zal een 6 tal activiteiten ondernemen om het recht op onderwijs en andere rechten van jongeren te bevorderen. (Kosten sept./ dec. 2017: 1055 euro)
  • Kantoor: begin 2018 wordt er gezocht naar een geschikte ruimte om minimaal een keer per week samen te komen. Het idee is om deze ruimte multifuctioneel te gebruiken; er zullen o.a. studieboeken aanwezig zijn en er zal een opslag zijn voor de tuingereedschappen. (Huur 2018/ 2019:  949 euro)
  • YAN farm: de jongeren van YAN zullen op een stuk grond in Kabala producten gaan verbouwen. Dit heeft tot doel om de jongeren wegwijs te maken in akkerbouw, een belangrijke bron van inkomsten en om op den duur YAN (gedeeltelijk) onafhankelijk te maken van gelden uit Nederland. (Kosten aanschaf gereedschappen en zaden febr 2018: 243 euro)
    En zo komt dat dan bij ons binnen: voorstel aanschaf gereedschappen
  • YAN pads: als experiment zijn er eind 2017 stoffen mee genomen om 100 stuks uitwasbaar maandverband te maken. We gaan kijken hoe we hiermee verder kunnen; er zal een naaimachine aangeschaft moeten worden en er moet worden gezocht naar soortgelijke stoffen in Sierra Leone    ( blijkt niet gemakkelijk).  Het doel van de pads is om meisjes te leren naaien en de Pads eventueel te verkopen om inkomsten te genereren. Achtergrond: onderzoek van UNICEF wijst uit dat in Afrika 1 op de 10 meisjes gedurende 5 dagen per maand niet naar school gaan vanwege hun menstruatieongemakken. (Kosten stoffen meegenomen vanuit Nederland dec. 2017: 106,85 euro)