Aftrekken van belasting

Stichting Taiama-Andreas is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Daardoor zijn gewone en periodieke giften aan onze stichting aftrekbaar van de belasting.
Deze giften moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder proberen we uit te leggen, met tekst van de website van de belastingdienst, wat deze voorwaarden zijn.

Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet (helemaal).

Wat is een gewone gift?

Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet.

Déze voorwaarden zijn:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Stichting Taiama-Andreas is een ANBI!
  • Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk mag u dus niet aftrekken.
  • U krijgt niets in ruil voor uw gift. Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift. Want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.

Let op: voor een gewone gift geldt een drempel

Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

U geeft in totaal€ 450
Daarvan trekt u het drempelbedrag af€ 270
Dus u mag in totaal aftrekken€ 180

Hebt u een fiscale partner?
Tel dan de gewone giften van u en uw partner bij elkaar op.

Wat is een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

U mag uw periodieke gift helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet
Déze voorwaarden zijn:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Stichting Taiama-Andreas is een ANBI!
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met Stichting Taiama-Andreas sluit.
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Bron:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken