Zomerfestival Voerendaal 14 juni

We zijn op het zomerfestival in Voerendaal.

Vrijdagavond 14 juni zal Marie-José Brounen namens Stichting Taiama-Andreas vertellen over verschillen tussen Afrikaanse ( collectieve ) culturen en onze ( individualistische) cultuur. De Ubuntu filosofie, “Ik ben omdat wij zijn”, vormt de leidraad. Vanuit de ervaring die we hebben opgedaan tijdens de contacten met jongeren in Sierra Leone, kijken naar wat deze verschillen ons kunnen leren.

Meer informatie:

Verslag van 11 april bij Cafe Mondiaal

Taiama-Andreas vertelt over haar werk in Sierra Leone

 Op 11 april kwamen Marie-José Brounen, Kelly Fofanah en Jelle Aarnoudse van de Stichting Taiama-Andreas naar Café Pelt om bij Café Mondiaal te vertellen over het werk van de stichting voor kansarme jongeren in Sierra Leone.
De bijeenkomst werd bijgewoond door 17 belangstellenden.

Marie-José vertelde over Sierra Leone en het werk van Taiama-Andreas:
 Sierra Leone is een van de armste landen van Afrika. Het heeft een tropisch klimaat. Er wonen 18 stammen, die 18 verschillende talen spreken. Sierra Leone was een Engelse kolonie en werd in 1961 onafhankelijk. In 1991 begon een burgeroorlog die 10 jaar duurde en 70.000 levens eiste. Veel mensen ontvluchtten het land. In 2014 was er een ebola-epidemie die veel sterfgevallen veroorzaakte, in het bijzonder onder gezondheidswerkers. Het land kent veel problemen. Er is een gebrek aan schoon water. Buiten de hoofdstad Freetown is er geen elektriciteit. De gezondheidszorg is slecht. De bevolking is heel arm.
Taiama-Andreas is opgericht in 2007 op initiatief van pastor Geert Bles. Eerst steunden we een vrouwenproject. Nu richten we ons op jongeren in Kabala, een dorp in het noorden van Sierra Leone. We sponsoren de schoolkosten van kansarme jongeren, zoals uniformen, schoenen en een rugzak. Het onderwijs zelf wordt door de overheid betaald.
 In 2024 sponsort Taiama-Andreas 24 jongeren.
Enkele voorbeelden van jongeren die de stichting heeft gesponsord:
Lamin was een jongen die duidelijk wist wat hij wilde: “I am a born electrician”. We sponsorden hem met zijn eindexamen en de afgelopen jaren volgde hij met steun van Taiama-Andreas een opleiding tot elektricien. Sinds vorig jaar werkt hij voor een baas en ze hebben samen in het stadje Kabala al heel wat zonnepanelen geïnstalleerd.
Isatu Kamara ging vier jaar naar school, maar daarna trouwde ze, werd zwanger en stopte met school.

Abu Dabor is een jongeman die we al sinds de eerste klas van de middelbare school steunen.  Dit jaar doet hij eindexamen en hij zou graag rechten studeren, maar de studie is duur en ver van huis. Zonder familie in de grote stad zou hij niet overleven. Hij heeft ervoor gekozen om bij een garage te gaan werken.

De meisjes van Semamaya, een geïsoleerd dorp, 15 km ten noorden van Kabala. In 2017 waren we er voor het eerst. In dit dorp was nog nooit een meisje naar de middelbare school gegaan. We hebben daar gepraat over onderwijs. We lieten het in 2017 rusten, maar tot onze verbazing waren er in 2018 elf meisjes op een middelbare school in Kabala. We hebben uniformen voor hen gekocht en zijn begonnen hen te sponsoren. In de jaren die volgden raakten we er enkelen kwijt. Sommigen raakten zwanger, anderen verdwenen, waarschijnlijk uitgehuwelijkt en naar Guinee gebracht. Maar nu staat er een aantal voor hun eindexamen. We willen hen ook sponsoren bij het vervolgonderwijs in Kabala.
 Dus successen, maar ook studies die voortijdig worden afgebroken. Maar ook dan kun je wat hebben aan wat je geleerd hebt.
Taiama werkt samen met de jongerengroep YAN (Youth Advocacy Netwerk). YAN organiseert vier activiteiten per jaar, bijvoorbeeld op Internationale Vrouwendag. Taiama-Andreas financiert de activiteiten en betaalt ook de huur voor een kantoortje. Leden van YAN helpen ook bij de selectie en de begeleiding van leerlingen.

In de discussie na de presentatie werd veel bewondering uitgesproken voor de inzet van Taiama-Andreas. De vraag werd opgeworpen hoe je er voor zorgt dat het geen eenzijdige relatie wordt. De activiteiten van YAN worden door hen bedacht, maar het budget wordt in overleg vastgesteld. Kunnen we ook iets terughalen, bijvoorbeeld iets van elkaar leren? Taiama-Andreas zal op 14 juni tijdens het zomerfestival in Voerendaal in de Laurentiuskerk  iets vertellen over de verschillen tussen de twee culturen en wat wij hiervan kunnen leren.

Taiama-Andreas zou graag meer financiële armslag hebben om jongeren te sponsoren. Voor 5 euro per maand kunnen we voor een leerling lager of middelbaar onderwijs sponsoren, voor 10 euro per maand een leerling in het beroepsonderwijs. Giften, vooral periodieke bijdragen, zijn erg welkom op bankrekening NL 10 RBRB 0960077723 van Stichting Taiama-Andreas.
In een slotrondje spraken veel aanwezigen waardering uit voor het werk van de stichting.
 Er werd al een financiële bijdrage toegezegd.

Rens Trimp-

Geert Bles 70 jaar priester

“Onze” Geert medeoprichter en inspirator voor onze stichting.
16 jaar geleden zaten we bij elkaar en vertelde hij ons over de mooie mensen die hij in West Afrika had leren kennen.
” Ga erheen,” zei hij, “er is zoveel dat we van elkaar kunnen leren. Wij hebben de waarheid niet in pacht!”
Uit het artikel in de krant:
– Ieder mens wil gelukkig zijn en werken aan een betere en mooiere wereld. Ik geloof in samenwerkingen.-


Foto met vriend Siapha Kamara van
SEND GHANA en
sendsierraleone.com
en verbonden met
Wee-North Project Ghana

Dat hij nog lang in ons midden mag zijn.