12 oktober de sponsortocht op de Windwijzer Heerlen

Vandaag was de grote finale op Basisschool de Windwijzer: de sponsortocht waar iedereen naar had uitgekeken. Wat hebben we de afgelopen week genoten en wat hebben we ons welkom gevoeld, Windwijzer you are number one!
De dag startte op het schoolplein met een welkomswoord door de directrice en door onze Kelly. Daarna werd samen het ingestudeerde lied gezongen en mochten de kinderen hun enveloppen met geld in de trommel doneren. Jammer dat we vanwege de privacywet geen foto’s mogen plaatsen maar het was geweldig om al die trotse gezichtjes te zien.

Het is niet te geloven maar uiteindelijk was er 1544,21 euro in de trommel. We zijn er sprakeloos van. Dank aan alle kinderen, leerkrachten, ouders en familie die dit hebben mogelijk gemaakt. We laten jullie snel weten waar we het geld aan gaan geven.

Oktober Gastlessen basisschool de Windwijzer, stand Bernardinuscollege

De komende weken zullen we in alle klassen van basisschool de Windwijzer op Heerlerbaan gastlessen geven over het leven van leeftijdsgenoten in Sierra Leone. 
Thema’s zijn voor:
groep 1 en 2: wat is er te zien in een Afrikaanse keuken.
Groep 3 en 4: naar school in Sierra Leone.
Groep 5 en 6: het dagelijks leven in Sierra Leone.
Groep 7 en 8: het dagelijks leven, geschiedenis en aardrijkskunde.
Op 12 oktober openen we met z’n allen de dag op de speelplaats met een gezamelijk ingestudeerd Afrikaans schoollied waarna iedereen een sponsortocht gaat lopen.

Kleding uit Sierra Leone in basisschool de Windwijzer. 
Groep 1 bouw een Afrikaans kooktoestel met stenen en hout

Op 4 oktober staan we met een stand op de Franciscusdag op het Bernardinuscollege. Traditiegetrouw wordt er die dag geld opgehaald voor goede doelen en wij zijn blij om te horen dat wij als Stichting 10% van de opbrengst mogen ontvangen.

17 juni actie- en informatiedag in de Andreaskerk

Even terug naar 17 juni en hoe het verder ging.
De dag in de Andreasparochie was een succes. Er was een grote opkomst en aan het einde van de dag waren de jampotjes gevuld; de zaden en het tuingereedschap konden worden gekocht. Dank aan alle gulle gevers en vooral ook dank aan Philip die de potjes bewaakte en in de gaten hielp hoe de stand van zaken was. Hieronder foto’s van deze prachtige dag.


Heerlijke soep van Richan uit Eritrea


Spel voor jong


en oud

Tentoonstelling van kleding uit Sierra Leone.

15 juni 2018 Nog twee dagen tot de start van het landbouwproject.

Om in de toekomst geld te verdienen maar ook om de kneepjes van het vak beter te leren start onze groep een landbouwproject. Ze hebben al een stukje land bij Kabala Secondary School ter beschikking en er zijn twee leraren die mee willen helpen. Wat ontbreekt zijn de zaden en het gereedschap. Op zondag tijdens de viering van de Day of the African Child kunt u ons helpen om het geld hiervoor in te zamelen. Wilt u weten waarvoor precies? Kijk dan op onderstaande foto’s.
Natuurlijk mag u het geld ook overmaken op het op deze site bekende rekeningnummer onder vermelding van landbouw. Alvast bedankt!


 

Ontmoeting met YAN

We zijn weer thuis en moeten langzaam ons aanpassen aan het Nederlandse systeem.
Maar eerst hier een verslag van de onmoetingen met onze jongerengroep.
Op 31 december was er een eindejaarsfeest georganiseerd door de jongeren, na een warm welkom werden we getracteerd op een heerlijke maaltijd bereid door de hele groep, jongens zowel als meisjes.
Zie hieronder ons bord met een voor ons iets te grote geitenpoot.

Daarna party-time in de beachbar met veel dans en plezier.

Op 5 januari waren we pas weer in de gelegenheid om terug te reizen naar Kabala en die dag en ook de morgen erna hebben we samen op een rij gezet hoe het afgelopen jaar is verlopen en wat de verwachtingen over en weer zijn voor de toekomst.
Je kunt dat splitsen in 4 zaken die we het komde jaar moeten regelen om alles beter van de grond te krijgen.
1. Een planning voor 2018 voor de advocacy activiteiten die gericht zijn op meer kinderen/ meisjes naar school.
2. Voortzetting van het betalen van schoolgeld aan jongeren uit de groep die dat niet kunnen betalen. Er zal in het komend jaar ook gekeken worden naar de nood aan schoolboeken.
3. Faciliteiten waar langzaam behoefte aan komt zoals  het huren van een ruimte, kantoor of plek om samen te komen en deze plek zal dan ook moeten worden voorzien van bijvoorbeeld tafels en stoelen.
4. Het genereren van inkomsten om de groep op den duur onafhankelijk te maken, gedacht wordt hierbij aan het maken en verkopen van disposable maandverbanden hierover zal ik later meer vertellen en het verbouwen van groente.
Voor dat laatste heeft een oom van Sajor al een stuk grond ter beschikking gesteld en Owen Jones heeft aangeboden om de jongeren de kneepjes van de landbouw te leren. Zo kunnen ze skills leren die ze ook in hun verdere leven kunnen gebruiken.

Vergadering in de beachbar

De kalenders die over waren hebben we verloot onder de meest actieve leden. Deze loting was een groot feest van enthousiasme.

We hadden posters meegenomen, posters met een wereldkaart, de kaart van Afrika, het periodiek systeem, het menselijk lichaam en met de tafeltjes en het alfabet. Dit zijn dingen die ze daar helemaal niet hebben of kennen en de posters werden dan ook met veel bewondering bekeken.

Op 6 januari hebben we ‘s morgens verder vergaderd; er was zoveel te bespreken!
Het maken van disposable maandverband werd gedemonstreerd en er zullen een paar meisjes aan de slag gaan om dit te maken. Owen Jones was erg enhousiast, hij bevestigde dat er meisjes naar hem toe kwamen die vanwege hun menstruatie niet naar school kwamen omdat ze geen fatsoenlijk maandverband kunnen betalen. De maandverbanden die door de groep gemaakt worden zijn een investering voor een jaar, goedkoper en duurzamer omdat ze kunnen worden uitgewassen.

Bij de vergadering waren ook 2 ouders aanwezig. Zij vertelden hoe blij ze waren dat deze groep zo’n goede eenheid begint te vormen. De moeder van Fatu zei dat als er in september geen schoolgeld was geweest voor enkele kinderen, zij er zeker van was dat vooral de meisjes dan al getrouwd waren omdat het betalen van schoolgeld en het onderhouden van kinderen vaak een te grote financiele belasting voor de (eenouder) gezinnen. Daarnaast hebben de kinderen doordat ze schoolgeld ontvangen en niet heirvoor hoeven te werken meer tijd om te studeren.

Owen Jones vertelde ons verder hoe trots hij is op de groep, over de transparatie en eerlijkheid die er over en weer is.

Op 24 januari zullen we onze ervaringen bespreken met de andere leden van onze stichting en kijken wat we allemaal kunnen realiseren maar jullie begrijpen dat we al deze activiteiten niet kunnen voortzetten zonder jullie (financiele) hulp en doe hierbij dan ook een oproep om deze mooie initiatieven van en voor jongeren in Sierra leone te steunen.

 

 

Januari 2018 Bezoek aan het Youth Advocacy Network Kabala

Eind december/ begin januari zullen Kelly en Marie-José op familiebezoek gaan in Sierra Leone.

Aangezien de familie van Kelly uit de omgeving van Kabala komt, is het niet meer dan logisch dat we hiervan gebruik maken en zal ook het project worden bezocht. Kelly is er al een tijd en ik (Marie-José) zal morgen vertrekken.

Spannend is het zeker: de eerste keer alleen reizen naar dit bijzondere land. Er is veel contact met de jongeren geweest, enkelen wisten van onze komst af en vandaag heeft iemand zijn mond voorbij gepraat en weet nu dus de hele groep het.
Ik heb geen idee wanneer ik weer iets kan posten omdat de internetverbinding en de electriciteitsvooziening daar nog erbarmelijk slecht zijn. Het opladen van een telefoon gebeurt door de jongeren bij een oplaadcentrum voor 1000 leones ( 11 cent) per keer. MB’s moet je kopen per kleine bundel of per dag en zijn zo opgebruikt.
Daarom nu nog vanuit Nederland een kort overzicht van wat we gepland hebben te doen maar het blijft Afrika, onder voorbehoud dus!

  • 30 december: reis naar Kabala. Aangezien de auto die we ( op 5 december!) hebben verscheept nog steeds op de boot in de haven ligt, weten we niet of dit met eigen vervoer kan of dat er een plan B komt.
  • 31 december: chilling zoals de jongeren dat (ook daar) noemen, een feest met veel muziek en zoals ik begreep zal er een geit voor ons worden geslacht.
  • 1 januari: als we daartoe dan nog in staat zijn, gaan we Up the hill, een traditie in Kabala waarbij mensen op Nieuwjaarsdag van overal ter wereld terug komen om met muziek en eten de berg te beklimmen en daar feest te vieren.

Up the hill, zicht op Kabala

Daarna retour Freetown om verder met de familie te genieten!
Ik ben benieuwd wat er over 2 weken van deze plannen is uitgekomen.

Januari 2018: Project wasbaar maandverband.

In januari zullen Kelly en Marie-José naar Sierra Leone gaan voor een familiebezoek.
Ze zullen van de gelegenheid gebruik maken om ook een bezoek te brengen aan de jongeren in Kabala en hierover zal binnenkort zeker meer worden gepost maar over iets bijzonders willen we u alvast berichten.
In Afrika komt het vaak voor dat jonge vrouwen tijdens de menstruatieperiode niet naar school gaan simpelweg omdat het kopen van disposable maandverband te duur is.
Een aantal meisjes in de groep willen nu wasbaar maandverband gaan maken om te gebruiken en eventueel te verkopen. Deze maandverbanden bestaan uit 3 lagen: een katoenen toplaag, een absorberende tussenlaag en een waterdichte onderlaag.
Inkoopkosten per maandverband op dit moment 2 euro. De verwachting is dat een maandverband een jaar kan worden gebruikt. Natuurlijk zoeken we ook voor dit mooie initiatief sponsoren!
We zullen stoffen als proef voor ongeveer 50 verbanden meenemen om vervolgens te kijken hoe verder met dit project. Hieronder foto’s van het prachtige katoen en de waterdichte stof (PUL) die gekocht zijn.

8 oktober 2017 Een nieuwe weg, geweldige vooruitgang.

Today is one of my greatest day l will never forgot in my live.
I fell so proud among others seeing myself as back to school again.
My father was surprise when he heard about this because
all what he was thinking of is I have become a dropout.
All what I can do is to say so many thanks to you and the entire board as a whole. I promise you that your effort been done for us will not go in vain.

Bericht van een van onze jongeren na de zomervakantie.

Drie jaar geleden zijn we samen met Defence for Children Sierra Leone gestart met een groep jongeren die opkomt voor kinderrechten. Natuurlijk wilden we gaan kijken wat er allemaal was bereikt en in februari van dit jaar hebben we met drie leden een bezoek gebracht aan de groep. Het elkaar in de ogen kijken en contacten leggen was zo bijzonder en leverde zoveel informatie en wederzijds begrip op tussen mensen uit twee landen waarvan de cultuur en het dagelijks leven zo ver uit elkaar liggen. Zoals van tevoren was afgesproken is de samenwerking  met Defence for Children dit jaar afgesloten. We hebben helaas moeten constateren dat het doel om de groep als zelfstandige zichzelf bedruipende groep verder te laten gaan, door verschillende oorzaken niet is bereikt.
De contacten met de jongeren bleven en we kwamen er achter dat een aantal  jongeren van onze groep niet naar school gaat omdat er simpelweg thuis geen geld voor is. Wij als stichting vonden dit dusdanig schrijnend dat we naar een oplossing zijn gaan zoeken. Samen met de groep enthousiaste jongeren zijn we een nieuwe weg  ingeslagen.
Die weg is tweeledig: de leden van de groep die tot nu toe een actieve rol hebben gespeeld krijgen schoolgeld voor de middelbare school en de groep wil verder gaan om activiteiten te ontplooien als voorvechters voor kinderrechten. Over dit laatste zal ik volgende week meer vertellen, op 11 oktober is immers de International Day of the Girl.

In augustus hebben we een programma geschreven waaraan de jongeren moeten voldoen om schoolgeld te krijgen.  Er zijn betrouwbare leraren gezocht en gevonden die als monitor voor de kinderen kunnen fungeren. Deze leraren brengen ook geregeld huisbezoeken en praten met de ouders over het belang van onderwijs. Voor de (twee) leraren hebben we mobiele telefoons gekocht zodat ze met ons kunnen WhatsAppen over voortgang van de studie en eventuele problemen.Whatsappen is nieuw voor deze leraren en ze krijgen op dit moment les van hun eigen leerlingen.

Afgelopen maandag hebben we voor de elf geselecteerde kinderen het schoolgeld overgemaakt en op vrijdag zijn ze naar de kleermaker gegaan om een uniform aan te meten (kosten uniform 6,70 euro!).

Voor twee jongeren die veel voor de groep hebben gedaan en die de middelbare school met succes hebben afgesloten maar nog geen geld hebben om verder te studeren, hebben we een basiscursus computer betaald.