Computerlessen in het kantoor van YAN

Hier word je toch blij van: Gibrilla die de jonge meisjes computerlessen geeft. Na de ramp van de diefstal vorig jaar juni van de laptop en de generator, kunnen ze weer aan de slag. Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij Stichting Mia Keulaerds Fonds die een nieuwe generator sponsorde en door het speurwerk van de politie en de vastberadenheid van Sajor die de laptop terug haalde.
Afgelopen zaterdag na de wekelijkse vergadering waren er computerlessen. Het is niet eenvoudig om deze lessen te geven want de meisjes uit Semamaya hebben moeite met het lezen en schrijven van Engels, laat staan dat ze in het Engels typen. Gibrilla krijgt het voor elkaar. En kijk maar eens naar de verbaasde gezichten. Kijk en geniet van de video’s die ik van Gibrilla kreeg.

Bezoek aan de scholen

In totaal ondersteunt Stichting Taiama-Andreas 36 jonge mensen op de diverse middelbare scholen en 4 basisschool leerlingen op basisscholen in Kabala. Deze week bezoeken de mentoren/ ambassadors van YAN de scholen om te kijken hoe het met de leerlingen gaat. Dat is dit jaar extra belangrijk omdat we vanwege de Corona Pandemie niet zelf naar Sierra Leone kunnen gaan.

Ambassadeur Gibrilla Kargbo met de dames van Kabala Secondary School
Lamin Mansaray heeft een foto gemaakt van de vier meisjes op Kabala Secondary School for Girls

De ambassadors van YAN

Sinds een paar jaar werken we bij YAN met ambassadors.
Ambassadors zijn vaak wat oudere studenten die bewaken of de leerlingen die wij vanuit Stichting Taiama-Andreas sponsoren ook wel geregeld naar school gaan.
Ze praten met de leerlingen, vragen bij leraren na hoe de resultaten zijn en verzamelen de rapporten.
Voor de komende tijd zijn er nieuwe ambassadors benoemd.

Voor de volgende 5 middelbare scholen zij dat geworden:

Isatu K Kamara voor Yagalla Secondary School

Saffie Kamara voor Kabala Secondary School

Lamin Mansaray voor Kabala Secondary School for Girls

Gibrilla Mansaray voor Ahmadiyya Secondary School

Kumba Mansaray voor LOMA Secondary School

Makura Conteh 10 jaar,
leerling op de 3 e klas van de basisschool
krijgt haar rugzak.

6 februari 2021 een update. Drie elektricien studenten

Alweer 5 weken in het jaar 2021. In november vorig jaar berichtten we dat YAN een nieuw bestuur heeft. Na ruim 3 jaar met dezelfde mensen te doen hebben gehad, is dat even zoeken van beide kanten. Daar komt nog de beperkingen door de corona pandemie bij dus dan kun je je voorstellen dat het even allemaal niet zo snel gaat.

Wat is er allemaal gebeurd?

Op 31 december was er een YAN een eindejaarsfeestje. In de namiddag weliswaar vanwege de avondklok, maar het was een kans voor oude en nieuwe leden om elkaar weer eens te ontmoeten. En daar hebben ze enorm van genoten.

En dan begint het echte werk: Lamin, Sajor en Gibrilla zijn aangemeld bij GTI het nieuwe technische instituut in Kabala. Zij gaan de opleiding tot elektricien volgen. Zoals jullie je misschien wel kunt herinneren is Lamin al eerder aan deze opleiding begonnen bij een ander instituut maar vanwege geldgebrek zijn de lessen daar plots gestopt, Afrika, Afrika.
Maar we geven de moed niet op.

Tot onze verbazing kon Lamin plotseling in de eerste week van het schooljaar toch een examen afleggen bij het instituut waar we vorig jaar zo teleurgesteld in waren. Vandaag kregen we het bericht dat hij geslaagd is. Proficiat Lamin.

De opdracht

School support

Het heeft even geduurd maar gistermiddag hebben 40 leerlingen school support gekregen. Samen met de mentoren voor deze jongeren is weer een enorme klus geklaard.
Laat mij u even meenemen in het proces dat dit jaar door de coronapandemie extra moeilijk was.

In totaal hebben vorig jaar 40 jongeren school support gekregen en de afspraak is dat ze aan het einde van het schooljaar hun rapport laten zien. Doordat de scholen vanwege het coronavirus gesloten waren en pas op 5 oktober weer open gingen, hebben we toen pas rapporten kunnen verzamelen.
Vrijwel alle kinderen hadden een voldoende tot zeer goed rapport.
Een leerling is blijven zitten. We hebben besloten haar nog een kans te geven.
Twee jongeren waren helaas na de schoolsluiting niet meer te vinden. Het kan zijn dat ze naar elders in het land vertrokken zijn of dat ze van de ouders niet meer naar school mogen en, vanwege armoede, worden ingezet bij het werk op het land.
Een meisje is zwanger geraakt en gaat daarom niet meer naar school.
Zeven leerlingen hebben eindexamen gedaan en wachten op de uitslag.
Van de 5 basisschoolleerlingen waar we vorig jaar mee zijn gestart, gaat er het komend jaar een naar de middelbare school.

Wat betekent dat voor het jaar 20-21?
We gaan door met de 4 basisschoolleerlingen.
In 2018 zijn we begonnen met het sponsoren van meisjes uit het dorp Semamaya. Voorheen waren uit dit dorp nog nooit meisjes naar een middelbare school gegaan en we hebben als stichting met dit dorp een speciale band opgebouwd. Het sponsoren van deze meisjes heeft een aanzuigende werking gehad want inmiddels zijn het er 13.
We hebben besloten om vanuit dit dorp in het komende jaar 3 kansarme jongens te sponsoren.

John K Kamara, een van de jongens uit Semamaya.

Verder hebben we 7 meisjes aan het sponsorprogramma toegevoegd zodat het totaal weer op 40 uitkomt.

De kleermaker heeft zijn best gedaan om in 1,5 week 40 uniformen te naaien. Er zijn 40 paar schoenen en sokken gekocht. Ieder kind krijgt schriften en pennen en voor 22 jongeren is een rugzak gekocht.
Een rugzak krijg je als begint met de schoolsupport, als je naar de middelbare school gaat en als je in de middelbare school van klas 3 naar 4, van de onderbouw naar de bovenbouw gaat.
Een hele onderneming dus voordat we zover zijn dat de school support bij de jongeren komt. Heel veel werk is er verricht door
Sajor Jalloh mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School for Girls
Lamin Mansaray mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School
Feremusu Sesay mentor/ ambassador voor Ahmadiyya Secondary School
Kulako Mansaray mentor/ ambassador voor Yogomaia Secondary School
Finah Conteh mentor/ ambassador voor Loma Secondary School
Zij zijn leden van YAN en hebben in het verleden ook sponsoring gekregen Zij zijn onze ogen en oren en zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.