Youth Advocacy Network YAN

The Youth Advocacy Network afgekort YAN, bestaat uit een 35 tal jongeren in Kabala die zich sterk maken voor de bewustwording van het belang van onderwijs om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Er worden onderwerpen aangesneden zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Daarnaast strijdt de groep ook voor andere kinderrechten in hun land Sierra Leone.

Bestuur
De groep heeft een dagelijks bestuur.

Bestuur vanaf november 2020 tot heden

In november 2020 hebben er verkiezingen plaats gevonden, zie ook bij activiteiten YAN 2020 hoe dat eraan toe ging.
Hieronder een foto met van links naar rechts: Tenneh Mansaray de Public Relations Officer PRO, Lamin Mansaray de president en Gibrilla Kargbo de algemeen secretaris.

Niet op de foto: Kulako Mansaray financieel secretaris. Safie Kamara, vice president, Finah Conteh auditor general.

Bestuur van september 2017 tot november 2020:

President Sajor Jalloh
Vice president Fatu Sewenatu Mansaray
Secretary general Amadu Wurie Shaw
Financial secretary Bangalie Mansaray
Organizing secretary Dannette Thulla (sinds mei 2018 en niet op de foto)
Public relations officer Manty Mansaray

Van links naar rechts: Kelly, Bangalie, Fatu, Sajor, Marie-José, Amadu en zittend Manty.

Aanpassing bestuur oktober 2019
We lopen er al een tijdje tegenaan: bestuursleden die Kabala verlaten en daardoor hun functie niet kunnen vervullen. Fatu Sewenatu vertrok in augustus 2018 naar Freetown om herexamen te doen  en gaat daar waarschijnlijk aan de universiteit studeren. Amadu Wurie vertrok in november 2018 naar Freetown om architectuur te studeren, Dannette Thulla is aangenomen op de universiteit van Freetown en gaat ICT doen tenslotte verliet Manty waarschijnlijk tijdelijk Kabala, zij studeert in Makeni.
Door Stichting Taiama-Andreas is er herhaaldelijk op aangedrongen om deze bestuursleden te vervangen maar omdat er pas na 2,5 jaar verkiezingen zijn vonden het bestuur van YAN het toch moeilijk hoe hiermee om te gaan….
Daarnaast willen wij niet te paternalistisch optreden en YAN zelf laten ervaren wat er met de groep gebeurt nu er zo weinig leiders/ initiatiefnemers zijn.
Veel beslissingen en organisatorische zaken kwamen nu alleen op de schouders van  Sajor en Bangalie terecht. Uiteindelijk gaf dat natuurlijk veel spanning daar maar ook hier. In gezamenlijk overleg en op nadrukkelijk verzoek van Stichting Taiama-Andreas is gekozen voor een tussenoplossing:
de bestuursleden die niet in Kabala verblijven worden vervangen door een ander lid met daaraan gekoppeld een jonger lid om de jongere de kans te geven zich in deze functie te ontplooien.
Nu hebben we dus:
President Sajor Jalloh
Acting Secretary General Lamin Mansaray
Deputy Secretary General Patty Kamara
Acting Secretary Finance Kulako S Mansaray
Deputy Secretary Finance Feremusu Sesay
Acting Organizing Secretary Isatu K Kamara
Acting Public Relations Officer Fatmata Jalloh
Auditor General Finah Conteh


Organisatie
Statuten
De groep heeft in oktober 2017 statuten opgesteld.

Registratie
YAN heeft zich in 2017 in Kabala laten registreren als CBO (community based organization).

Activiteiten
Om de doelen van YAN te bereiken zijn er een aantal acties opgezet.

 • Project schoolsupport.
  In 2017 moest er nog door leerlingen schoolgeld worden betaald. We zijn toen klein begonnen met 13 middelbare school leerlingen die lid waren van YAN.
  In januari 2018 hebben we voor de leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school, schoolboeken aangeschaft die in het kantoor van YAN zijn opgeslagen zodat ieder lid van YAN  hier kan studeren.
  In september 2018 hebben we schoolboeken voor de onderbouw aangeschaft.
  Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft de regering besloten dat het schoolgeld voor de middelbare school zal worden afgeschaft en ondersteunen we leerlingen middels een pakket met een schooluniform, schoenen, sokken, een rugzak (in klas 1 en klas 4), pennen en schriften. In 2018-2019 hebben we 35 leerlingen op weg kunnen helpen.
  In 2019-2020 ging het om 37 middelbare scholieren en 5 basisschool leerlingen.
  In 2020-2021 32 middelbare scholieren, 4 basisschool leerlingen en vanaf januari 2021 twee studenten aan de Governmental Technical Intsitute (GTI) voor een opleiding tot elektricien.
  Binnen YAN zijn er voor elke leerling ambassadors aangewezen. Zij zijn een soort mentor voor de leerlingen en houden in de gaten of ze naar school gaan. hoe het met de leerlingen gaat en verzamelen aan het einde van het jaar de rapporten van de leerlingen.
  In 2021 zijn er op het kantoor onder leiding van Gibrilla Kargbo computerlessen gestart.
 • YAN kinderrechten activiteiten. Als groep organiseert zelf per jaar een viertal activiteiten. Thema’s tienerzwangerschappen, geweldloze verkiezingen, de coronacrisis, jongeren betrekken bij regionale beleid maken en natuurlijk het belang van onder wijs komen aan bod.
  De activiteiten kunnen op kantoor plaats vinden, in een dorp in de omgeving maar ook op het regionale radiostation is YAN geregeld te beluisteren.
 • Kantoor. Vanaf begin 2018 heeft Stichting Taiama-Andreas een kantoor voor YAN gehuurd. In dit kantoor is een grote vergaderruimte met een whiteboard en komen de leden een keer per week samen om te vergaderen over lopende zaken. Er is een ruimte waar kan worden gestudeerd en ouderen computerlessen kunnen geven aan jongeren en er is een klein kantoor voor het dagelijks bestuur. Hierin bevinden zich een computer en een laptop.
 • YAN farm: de jongeren van YAN hadden vanaf juli 2018 de beschikking over een stuk land bij Kabala Secondary school. Hierop verbouwden ze allerlei groentes. Het doel hiervan was om de jongeren wegwijs te maken in het bedrijven van de landbouw en om op den duur YAN (gedeeltelijk) onafhankelijk te maken van gelden vanuit Nederland.
  Helaas bleek de farm niet zo’n groot succes: de omzet van een jaar was 120 euro en er waren uiteindelijk maar weinig YAN leden echt actief. Dit project is even on hold gezet.
 • YAN pads: als experiment zijn er begin 2018 stoffen vanuit Nederland meegenomen om 100 stuks uitwasbaar maandverband te maken. In juli 2018 is er een naaimachine geschonken door een mevrouw uit de Andreas Parochie. Alhoewel de meisjes van de groep in het begin erg enthousiast waren blijkt dat de kunst van het naaien met de naaimachine moeilijker is dan ze dachten. We hopen dat er in de toekomst iemand bij GTI de cursus tailoring gaat volgen zodat dit idee niet zomaar verdwijnt.
  Achtergrond: onderzoek van UNICEF wijst uit dat in Afrika 1 op de 10 meisjes gedurende 5 dagen per maand niet naar school gaan vanwege hun menstruatieongemakken.