Youth Advocacy Network YAN

The Youth Advocacy Network afgekort YAN, bestaat uit een 35 tal jongeren in Kabala die zich sterk maken voor de bewustwording van het belang van onderwijs om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Er worden onderwerpen aangesneden zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Daarnaast strijdt de groep ook voor andere kinderrechten in hun land Sierra Leone.

Bestuur
De groep heeft een dagelijks bestuur. Het bestuur wordt elke 3 jaar gekozen in een algemene ledenvergadering. Voorafgaand aan deze verkiezingen wordt er een heuse campagne gevoerd.

Bestuur van september 2017 tot november 2020:
President Sajor Jalloh
Vice president Fatu Sewenatu Mansaray
Secretary general Amadu Wurie Shaw
Financial secretary Bangalie Mansaray
Organizing secretary Dannette Thulla (sinds mei 2018 en niet op onderstannde foto)
Public relations officer Manty Mansaray

Van links naar rechts: Kelly, Bangalie, Fatu, Sajor, Marie-José, Amadu en zittend Manty.

Aanpassing bestuur oktober 2019
We lopen er al een tijdje tegenaan: bestuursleden die Kabala verlaten en daardoor hun functie niet kunnen vervullen. Fatu Sewenatu vertrok in augustus 2018 naar Freetown om herexamen te doen  en gaat daar waarschijnlijk aan de universiteit studeren. Amadu Wurie vertrok in november 2018 naar Freetown om architectuur te studeren, Dannette Thulla is aangenomen op de universiteit van Freetown en gaat ICT doen tenslotte verliet Manty waarschijnlijk tijdelijk, Kabala, zij studeert in Makeni.
Door Stichting Taiama-Andreas is er herhaaldelijk op aangedrongen om deze bestuursleden te vervangen maar omdat er pas na 2,5 jaar verkiezingen zijn vonden het bestuur van YAN het toch moeilijk hoe hiermee om te gaan….
Daarnaast willen wij niet te paternalistisch optreden en YAN zelf laten ervaren wat er met de groep gebeurt nu er zo weinig leiders/ initiatiefnemers zijn.
Veel beslissingen en organisatorische zaken kwamen nu alleen op de schouders van  Sajor en Bangalie terecht. Uiteindelijk gaf dat natuurlijk veel spanning daar maar ook hier. In gezamenlijk overleg en op nadrukkelijk verzoek van Stichting Taiama-Andreas is gekozen voor een tussenoplossing:
de bestuursleden die niet in Kabala verblijven worden vervangen door een ander lid met daaraan gekoppeld een jonger lid om de jongere de kans te geven zich in deze functie te ontplooien.
Nu hebben we dus:
President Sajor Jalloh
Acting Secretary General Lamin Mansaray
Deputy Secretary General Patty Kamara
Acting Secretary Finance Kulako S Mansaray
Deputy Secretary Finance Feremusu Sesay
Acting Organizing Secretary Isatu K Kamara
Acting Public Relations Officer Fatmata Jalloh
Auditor General Finah Conteh

Bestuur van november 2020 tot november 2023
In november 2020 hebben er verkiezingen plaats gevonden.
Als je wilt weten hoe dat. gaat klik dan op onderstaande links:
https://taiama-andreas.org/2020/11/19/de-verkiezingen-komen-eraan/
https://taiama-andreas.org/2020/11/21/en-de-winnaars-zijn/

Gekozen zijn van links naar rechts:
Tenneh Mansaray de Public Relations Officer PRO,
Lamin Mansaray de president
Gibrilla Kargbo de algemeen secretaris.

Deze drie kozen later:
Safie Kamara, vice president
Kulako Mansaray financieel secretaris
Finah Conteh auditor general.

Dit was een bestuur dat met vallen en opstaan fungeerde.
Tenneh uit het dorp Semamaya was onervaren en had het moeilijk om haar plek te vinden.
Gibrilla pendelde tussen Kabala en Freetown omdat hij, dat was niet van tevoren bekend, in Freetown aan de universiteit studeerde.
Safie had haar baan bij Radio Shalom en kon maar sporadisch aanwezig zijn.
Kulaku raakte onverwachts zwanger, trouwde en had plotseling de zorg voor een gezin als tweede vrouw van haar man.
Finah beviel eveneens van een dochter maar bleef actief zoveel als ze kon en was een ware auditor General.
Lamin trok de kar en bleef volharden met steun/ advies van de vorige president Sajor Jalloh op de achtergrond.
Na ons bezoek in januari 2023 aan de groep, waar we een workshop over ownership gaven met de vragen: van wie is deze groep? Stichting Taiama-Andreas, het bestuur van YAN of jullie als leden?.
leek het tij te keren en namen meer leden verantwoordelijkheid.

Bestuur van november 2023 tot heden
Het zoeken naar ownership van de groep heeft tijd gekost. Dat heeft er ook toe geleid dat de verkiezingen uitgesteld werden tot november 2023.
Leden van het eerste uur werd gevraagd om de verkiezingen te organiseren en te leiden. Er werd campagne gevoerd en iedere kandidaat schreef op papier wat zijn of haar plannen waren.
Meer in onderstaande link:
https://taiama-andreas.org/2023/11/16/verkiezingen-bij-yan/
Uiteindelijk werden deze drie jongemannen gekozen van links naar rechts:
Musa Jalloh PRO
Lamin Mansaray president
John Marah algemeen secretaris

Zij kozen de volgende mensen (en je ziet dat ze duidelijk de verantwoordelijkheden willen verdelen:

Bailor MarahVice President
Sheku T TurayWaarnemend Secretaris
Fasalie Y TurayWaarnemend Public Relations Officer
Fanta J KoromaBoekhouding
Fatmata SewaOrganiserend secretaris

Registratie
YAN heeft zich in 2017 in Kabala laten registreren als CBO (community based organization).

 • Project schoolsupport.
  In 2017 moest er nog door leerlingen schoolgeld worden betaald. We zijn toen klein begonnen met het sponsoren van13 middelbare school leerlingen die lid waren van YAN.
  In januari 2018 hebben we voor de leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school, schoolboeken aangeschaft die in het kantoor van YAN zijn opgeslagen zodat ieder lid van YAN  hier kan studeren.
  In september 2018 hebben we schoolboeken voor de onderbouw aangeschaft.
  Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft de regering besloten dat het schoolgeld voor de middelbare school zal worden afgeschaft en ondersteunen we leerlingen middels een pakket met een schooluniform, schoenen, sokken, een rugzak (in klas 1 en klas 4), pennen en schriften.
  In 2018-2019 hebben we 35 leerlingen op weg kunnen helpen.
  In 2019-2020 ging het om 37 middelbare scholieren en 5 basisschool leerlingen.
  In 2020-2021 32 middelbare scholieren, 4 basisschool leerlingen.
  In 2021-2022 39 middelbare scholieren en 4 basisschool leerlingen
  In 2022-2023 28 middelbare scholieren en één basisschool leerling
  In 2023-2024 28 middelbare scholieren
  Binnen YAN zijn er voor elke leerling ambassadors aangewezen. Zij zijn een soort mentor voor de leerlingen en houden in de gaten of ze naar school gaan. hoe het met de leerlingen gaat en verzamelen aan het einde van het jaar de rapporten van de leerlingen.
 • Vervolgonderwijs.
  YAN leden die een actieve rol spelen in de organisatie, krijgen als ze hiervoor een aanvraag indienen, de gelegenheid om vervolgonderwijs te volgen.
  We kijken wel altijd naar de haalbaarheid van de aanvraag.
  Computerlessen in de bibliotheek van Kabala.
  Vier maanden
  Sajor Jalloh, Amadu Wurie, Bangalie Mansaray, Sorie Y Turay.
  Allen met succes afgerond.
  Opleiding tot elektricien aan het Governmental Technical Institute in Kabala.
  Een jaar
  Lamin Mansaray
  Met succes afgerond en heeft nu een baan.
  Opleiding Landbouw aan de EBK university in Makeni (via de zusters Karmelietessen Heerlen)
  Twee jaar
  Manty Mansaray
  Met succes afgerond en heeft een microkrediet gekregen om landbouw te bedrijven.
  Sinds juni 2022 niets meer van haar vernomen.
  Opleiding tot Social Worker aan het Fourah Bay College in Freetown
  (via Stichting Mia Keulaarts Fonds)
  Vier jaar
  Sajor Jalloh
  Gestart in januari 2021 en een van de beste in zijn leerjaar.
  Opleiding tot verpleegkundige aan de EBK university in Makeni
  drie jaar
  Finah Conteh
  Gestart in januari 2024
 • YAN kinderrechten activiteiten. Als groep organiseert zelf per jaar een viertal activiteiten. Thema’s tienerzwangerschappen, geweldloze verkiezingen, de coronacrisis, jongeren betrekken bij regionale beleid maken en natuurlijk het belang van onder wijs komen aan bod.
  De activiteiten kunnen op kantoor plaats vinden, in een dorp in de omgeving maar ook op het regionale radiostation is YAN geregeld te beluisteren.
 • Kantoor. Vanaf begin 2018 heeft Stichting Taiama-Andreas een kantoor voor YAN gehuurd. In dit kantoor is een grote vergaderruimte met een whiteboard en komen de leden een keer per week samen om te vergaderen over lopende zaken. Ook houden ze hier debatten over actuele zaken zoals drugsmisbruik.
  Er is een ruimte waar kan worden gestudeerd en ouderen computerlessen kunnen geven aan jongeren en er is een klein kantoor voor het dagelijks bestuur. Hierin bevinden zich een computer en een laptop.
  In november 2022 is YAN, vanwege de vele diefstallen uit het kantoor, verhuisd naar een andere plek.
 • YAN farm: de jongeren van YAN hadden vanaf juli 2018 de beschikking over een stuk land bij Kabala Secondary school. Hierop verbouwden ze allerlei groentes. Het doel hiervan was om de jongeren wegwijs te maken in het bedrijven van de landbouw en om op den duur YAN (gedeeltelijk) onafhankelijk te maken van gelden vanuit Nederland.
  Helaas bleek de farm niet zo’n groot succes: de omzet van een jaar was 120 euro en er waren uiteindelijk maar weinig YAN leden echt actief. Dit project is even on hold gezet.