Youth Advocacy Network YAN

Hieronder vindt u het plan voor YAN voor 2019

 

The Youth Advocacy Network afgekort YAN, bestaat uit een 35 tal jongeren in Kabala die zich sterk maken voor de bewustwording van het belang van onderwijs om zoveel mogelijk kinderen en jongeren naar school te laten gaan. Er worden onderwerpen aangesneden zoals kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Daarnaast strijdt de groep ook voor andere kinderrechten in hun land Sierra Leone.
De groep heeft een dagelijks bestuur.
Dit bestuur bestaat uit:

President Sajor Jalloh
Vice president Fatu Sewenatu Mansaray
Secretary general Amadu Wurie Shaw
Financial secretary Bangalie Mansaray
Organizing secretary Dannette Thulla (sinds mei 2018 en niet op de foto)
Public relations officer Manty Mansaray

Van links naar rechts: Kelly, Bangalie, Fatu, Sajor, Marie-José, Amadu en zittend Manty.

Aanpassing oktober 2019
We lopen er al een tijdje tegenaan: bestuursleden die Kabala verlaten en daardoor hun functie niet kunnen vervullen. Fatu Sewenatu vertrok in augustus 2018 naar Freetown om herexamen te doen  en gaat daar waarschijnlijk aan de universiteit studeren. Amadu Wurie vertrok in november 2018 naar Freetown om architectuur te studeren, Dannette Thulla is aangenomen op de universiteit van Freetown en gaat ICT doen tenslotte verliet Manty waarschijnlijk tijdelijk Kabala, zij studeert in Makeni.
Door Stichting Taiama-Andreas is er herhaaldelijk op aangedrongen om deze bestuursleden te vervangen maar omdat er pas na 2,5 jaar verkiezingen zijn vonden het bestuur van YAN het toch moeilijk hoe hiermee om te gaan….
Daarnaast willen wij niet te paternalistisch optreden en YAN zelf laten ervaren wat er met de groep gebeurt nu er zo weinig leiders/ initiatiefnemers zijn.
Veel beslissingen en organisatorische zaken kwamen nu alleen op de schouders van  Sajor en Bangalie terecht. Uiteindelijk gaf dat natuurlijk veel spanning daar maar ook hier. In gezamenlijk overleg en op nadrukkelijk verzoek van Stichting Taiama-Andreas is gekozen voor een tussenoplossing:
de bestuursleden die niet in Kabala verblijven worden vervangen door een ander lid met daaraan gekoppeld een jonger lid om de jongere de kans te geven zich in deze functie te ontplooien.
Nu hebben we dus:

President Sajor Jalloh
Acting Secretary General Lamin Mansaray
Deputy Secretary General Patty Kamara
Acting Secretary Finance Kulako S Mansaray
Deputy Secretary Finance Feremusu Sesay
Acting Organizing Secretary Isatu K Kamara
Acting Public Relations Officer Fatmata Jalloh
Auditor General Finah Conteh


De groep heeft in oktober 2017 statuten opgesteld.

Verder heeft YAN zich in Kabala laten registreren als CBO (community based organization).

Om de doelen van YAN te bereiken zijn er een aantal acties opgezet. Deze acties zullen in 2018 verder worden uitgewerkt. Om u een indicatie te geven van de kosten per activiteit hebben we er een aantal bedragen achter gezet.
De acties van YAN zijn:

 • Schoolgelden: Binnen de groep YAN zullen 13 – tal kwetsbare jongeren schoolgeld ontvangen zodat ze naar school kunnen gaan. (Kosten schoolgelden 2017/2018: 1080,70 euro) Verder zijn er in januari 2018 voor de leerlingen van de bovenbouw van de middelbare school, schoolboeken worden aangeschaft die in het kantoor zijn opgeslagen zodat ieder lid van YAN  hier kan studeren.
  ( Kosten aanschaf schoolboeken 2018: 190 euro)
  In september 2018 zullen boeken voor de onderbouw worden aangeschaft omdat er dan ook leerlingen uit de onderbouw ondersteund worden.
  Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft de regering besloten dat het schoolgeld voor de middelbare school zal worden afgeschaft en ondersteunen we leerlingen middels een soort pakket waarin ze een uniform, schoenen, een rugzak, pennen en schriften krijgen, kosten per leerling 30 euro. Voor 2018-2019 gaat het om 35 leerlingen.
  Voor het schooljaar 2019-2020 ondersteunen wij wederom 37 middelbare scholieren en vanaf dit jaar 5 basisschoolleerlingen.
 • YAN kinderrechten activiteiten: 2018 YAN zal een 6 tal activiteiten ondernemen om het recht op onderwijs en andere rechten van jongeren te bevorderen. (geschatte kosten per jaar 2300 euro)
  In 2019 hebben we het aantal gesponsorde activiteiten verminderd naar vier. Dit stuitte aanvankelijk op veel weerstand maar wij wilden de jongeren duidelijk maken dat je ook iets kunt organiseren zonder dat het met (veel) geld uit het Europa wordt betaald. Activiteiten die ze nu ontplooien en verder uitbreiden zijn o.a. als groep deelnemen aan de national cleaning day en de schooltalks. (zie ook activiteiten YAN)
 • Kantoor: begin 2018 wordt er gezocht naar een geschikte ruimte om minimaal een keer per week samen te komen. Het idee is om deze ruimte multifunctioneel te gebruiken; er zullen o.a. studieboeken aanwezig zijn en er zal een opslag zijn voor de tuingereedschappen. (Huur 2018/ 2019:  949 euro)
  2019 Het kantoor wordt steeds beter gebruikt, wij hebben meer studieboeken laten aanschaffen, er staat een laptop en een computer en in januari 2019 hebben ze een whiteboard gekregen wat intensief wordt gebruikt evenals een echte Hollandse sjoelbak. In 2020 gaan we de boeken uitbreiden met leesboeken en zullen er op verzoek ook meer spellen komen.
 • YAN farm: de jongeren van YAN hebben sinds juli 2018 de beschikking over een stuk land bij Kabala Secondary school. Hierop verbouwen ze allerlei groentes. Het doel hiervan is om de jongeren wegwijs te maken in het bedrijven van de landbouw en om op den duur YAN (gedeeltelijk) onafhankelijk te maken van gelden vanuit Nederland. (Kosten aanschaf gereedschappen, mest en zaden 2018: 600 euro)
  En zo komt dat dan bij ons binnen: voorstel aanschaf gereedschappen.

Helaas was de farm niet zo’n groot succes: de omzet van een jaar was 120 euro en er waren uiteindelijk maar weinig YAN leden echt actief. Dit project is even on hold gezet

 • YAN pads: als experiment zijn er begin 2018 stoffen vanuit Nederland meegenomen om 100 stuks uitwasbaar maandverband te maken. In juli 2018 is er een naaimachine geschonken door een mevrouw uit de Andreas Parochie. Alhoewel de meisjes van de groep in het begin erg enthousiast waren blijkt dat de kunst van het naaien met de naaimachine moeilijker is dan ze dachten. Voor het najaar van 2018 gaan we kijken of er een aantal meisjes een naaicursus kunnen volgen. Achtergrond: onderzoek van UNICEF wijst uit dat in Afrika 1 op de 10 meisjes gedurende 5 dagen per maand niet naar school gaan vanwege hun menstruatieongemakken. Kosten stoffen en naaimachine 200 euro. Kosten cursus fashion and design/ tailoring 80 uur)
  2019
  Manty is met veel enthousiasme begonnen aan de tailoring cursus maar heeft deze helaas niet afgemaakt. Ze heeft wel nog meegewerkt aan het maken van de uniformen voor de meisjes van Semamaya en heeft daarna besloten iets anders te gaan studeren. Wellicht zien we haar binnenkort terug.