Bezoek aan Semamaya, unieke beelden!

Na de verkiezingen van afgelopen zondag zijn enkele YAN leden naar het dorp Semamaya gegaan om te vertellen hoe de verkiezingen zijn verlopen.
De verrassing was het grote nieuws dat een van hun kinderen is gekozen om in het bestuur van YAN zitting te nemen.
Wij kregen hiervan unieke video’s. Ze zouden niet misstaan op een uitzending van National Geographic.
De taal is Limba en Krio en we gaan ervan uit dat de meesten van jullie dit niet verstaan. Daarom hebben we ons best gedaan om de video’s in het Nederlands te ondertitelen.
Kijk mee in een dorp in Sierra Leone en geniet van de toespraken en het taalgebruik.

De verkiezingen komen eraan.

Na drie jaar is het tijd om een nieuw bestuur voor YAN te kiezen.
Er zijn drie posities te verdelen: die van de president, de secretaris (secretary general) en de public relations officer (PRO). Deze drie zullen vervolgens de andere functies zoals penningmeester uit de leden gaan kiezen.
Afgelopen dinsdag kregen de kandidaten de kans om zich voor te stellen en te vertellen wat hun toekomstplannen voor YAN zijn.
En ik kan wel zeggen dat er stevig campagne wordt gevoerd!

Voor elke positie zijn er twee kandidaten:
Voor president Lamin Mansaray. Hij is al langere tijd YAN lid, heeft eindexamen gedaan en start in januari met een opleiding voor elektricien.
Hij gaat het opnemen tegen de jongere Kandiatu Bah. Een dame die dit jaar op de middelbare school is begonnen maar zoals we in januari van dit jaar zelf hebben mogen ervaren, perfect in staat om een vergadering strak te leiden.

Ik neem jullie een stukje mee in hun manifesto zoals ze het noemen.

Een stukje uit het pleidooi van Lamin Mansaray
De kleine, dappere Kadiatu Bah

En dan wordt de spanning opgevoerd; kiezen we een man of een vrouw?

De functie van secretary general. Ook hier hebben we een man en een vrouw als kandidaat We hebben oudere Gibrilla Kargbo die een jaar in Freetown heeft gestudeerd maar vanwege geldgebrek naar Kabala is teruggekeerd. Hij wil ook starten met een opleiding tot elektricien. Daarnaast de jongere maar mondige Isatu K Kamara. Zij viel al in 2017 op met haar doorzettingsvermogen om, als een van de eerste meisjes uit haar dorpje Semamaya, verder te willen studeren. Zij zit nu in de derde klas van de middelbare school.

Gibrilla, hij belooft o.a. om computerlessen te gaan geven.
Isatu K Kamara die vertelt dat,
ondanks dat ze niets weet van computers, haar best gaat doen voor YAN

Voor de functie van PRO hebben we 2 jongere kandidaten: Tenneh Mansaray uit Semamaya en Alusine Mansaray.

En hier de stembiljetten die Sajor vannacht heeft gemaakt

12 augustus International Youth Day

Op woensdag is de International Youth Day.
Het thema van deze dag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, “Jongeren betrekken bij wereldwijde acties”, stimuleert het zoeken naar manieren waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, nationale en multilaterale instellingen en processen verrijkt, en het kijken naar hoe hun vertegenwoordiging en betrokkenheid bij de politiek aanzienlijk kan worden versterkt.

Sierra Leone is een land met procentueel heel veel jongeren en er is veel gaande.
In aansluiting hierop zal de Youth Advocacy Network op woensdagavond te horen zijn bij twee lokale radiostations: Radio Shalom en Radio Bintumani. Zij zullen over het thema van deze dag discussiëren over wat de ontwikkelingen voor hen betekenen nu maar ook in de toekomst.
Leuk is dat wij in Nederland ook mee kunnen luisteren want de uitzendingen zijn live te volgen via Facebook. Radio Bintumani en Radio Shalom, Kabala, Sierra Leone, woensdag rond 21 uur Nederlandse tijd.

Monitoring the girls from Semamaya

Afgelopen woensdag zijn Sajor, Lamin en Feremusu naar Semamaya gegaan om te kijken hoe het daar met de meisjes van onze groep gaat.

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is Semamaya een dorp waar tot 2018 meisjes niet naar de middelbare school gingen. Nu zijn er al 16 meisjes die in het tweede jaar zitten. Meer info: https://taiama-andreas.org/2020/01/12/dan-wordt-het-ochtend-in-semamaya-1/

In deze coronatijd waarin de scholen al een tijdje gesloten zijn maken wij ons zorgen om deze meisjes vandaar dit bezoek.
Er volgt nog een verslag van Lamin maar hier alvast wat foto’s en video’s.

Het verslag van Lamin, de moeite waard om te lezen!!!

Sajor legt uit wat een telraam is.
Isatu en het telraam
Djenga in Semamaya

Coronavirus; preventie.

Overal in de wereld vechten we tegen het coronavirus. Maar wat kun je doen in een land waar in de ziekenhuizen niet eens extra zuurstof is voor mensen die het benauwd hebben? Preventie! Sinds begin maart beantwoorden we via Whatsapp de vragen van YANleden over het virus en sturen we ook het meest recente nieuws van de World Health Organization (WHO), de wereld gezondheidsorganisatie over de nieuwste inzichten en hoe jezelf te beschermen. Dat gebeurt met teksten maar ook in pictogrammen. Helaas gaan er overal ter wereld wilde verhalen rond over hoe je kunt genezen en zijn er ook diverse medicijnmannen die mensen hun drankjes aanbieden om besmetting met het Coronavirus te voorkomen.

In de afgelopen week heeft YAN met deze pictogrammen posters laten drukken en hebben ze emmers en zeep gekocht. Dit hebben ze bekostigd met geld van hun bankrekening.

Sinds een kleine 2 jaar heeft YAN namelijk een eigen bankrekening in Kabala. Daar wordt het geld dat over is van activiteiten op gestort en daar staat ook de opbrengst van de farming in 2018 op.

Vrijdagmorgen zijn ze erop uit getrokken om de emmers op strategische plekken in Kabala te zetten zodat mensen aangespoord worden om hun handen te wassen.

En zo te zien zijn de mensen er blij mee!

De posters worden in het stadje opgehangen.

Bangalie en Lamin zijn naar Semamaya village geweest. Daar werd ook voorlichting gegeven

We zijn trots op YAN!

Doneren via IDEAL nu mogelijk.

WAT KAN IK DOEN VOOR DE JONGEREN IN KABALA? is een veel gestelde vraag. Normaal houden we evenementen of gaan naar scholen om voorlichting te geven. Vanwege de Corona Crisis dat is nu niet meer mogelijk. En zoals jullie in december hebben kunnen lezen, verloopt het verschepen van goederen ook niet altijd zoals we willen.
Maar…vanaf nu is het mogelijk om op onze website via IDEAL te doneren. Lekker gemakkelijk en zo welkom in deze moeilijke tijden. Alhoewel er (nog) geen Coronavirus in Sierra Leone is, kun je dat wel elke dag verwachten. En dat in een land waar de gezondheidszorg niet georganiseerd is zoals bij ons. Elke cent die u doneert komt ten goede aan de jongeren in Sierra Leone! Kijk maar eens naar onderstaande foto’s van Maria en bedenk hoe haar toekomst anders kan zijn als die van haar moeder. met een kleine donatie.

Maria, net geboren in Semamaya. In een ziekenhuisbed maar zonder hulpverleners.
Maria op Internationale Vrouwendag tijdens het bezoek van YAN. Lamin, de secretaris van YAN houdt haar vast. Rechts de jonge moeder van Maria, zij kreeg niet de kans om naar school te gaan maar moest al vroeg trouwen.

8 maart Internationale vrouwendag

Dit jaar wil YAN aandacht besteden aan de Internationale Vrouwendag. En dat is niet zo verwonderlijk als je ziet hoe vrouwen in Sierra Leone worden achtergesteld op velerlei gebied. Kijk maar eens op onderstaande foto’s hoe hard meisjes al op jonge leeftijd moeten werken.

In onze discussie over hoe de dag in te vullen komt ook het idee ter sprake om de rollen van mannen en vrouwen eens om te draaien. Er werd hard om gelachen maar wat zien we tot onze grote verbazing ( en die van de mannen van Semamaya) gebeuren als YAN het dorp Semamaya bezoekt?

In gebed

De mannen koken voor de vrouwen, respect!

Het prachtige verslag van Lamin Mansaray, de secretaris van YAN.