8 oktober 2017 Een nieuwe weg, geweldige vooruitgang.

Today is one of my greatest day l will never forgot in my live.
I fell so proud among others seeing myself as back to school again.
My father was surprise when he heard about this because
all what he was thinking of is I have become a dropout.
All what I can do is to say so many thanks to you and the entire board as a whole. I promise you that your effort been done for us will not go in vain.

Bericht van een van onze jongeren na de zomervakantie.

Drie jaar geleden zijn we samen met Defence for Children Sierra Leone gestart met een groep jongeren die opkomt voor kinderrechten. Natuurlijk wilden we gaan kijken wat er allemaal was bereikt en in februari van dit jaar hebben we met drie leden een bezoek gebracht aan de groep. Het elkaar in de ogen kijken en contacten leggen was zo bijzonder en leverde zoveel informatie en wederzijds begrip op tussen mensen uit twee landen waarvan de cultuur en het dagelijks leven zo ver uit elkaar liggen. Zoals van tevoren was afgesproken is de samenwerking  met Defence for Children dit jaar afgesloten. We hebben helaas moeten constateren dat het doel om de groep als zelfstandige zichzelf bedruipende groep verder te laten gaan, door verschillende oorzaken niet is bereikt.
De contacten met de jongeren bleven en we kwamen er achter dat een aantal  jongeren van onze groep niet naar school gaat omdat er simpelweg thuis geen geld voor is. Wij als stichting vonden dit dusdanig schrijnend dat we naar een oplossing zijn gaan zoeken. Samen met de groep enthousiaste jongeren zijn we een nieuwe weg  ingeslagen.
Die weg is tweeledig: de leden van de groep die tot nu toe een actieve rol hebben gespeeld krijgen schoolgeld voor de middelbare school en de groep wil verder gaan om activiteiten te ontplooien als voorvechters voor kinderrechten. Over dit laatste zal ik volgende week meer vertellen, op 11 oktober is immers de International Day of the Girl.

In augustus hebben we een programma geschreven waaraan de jongeren moeten voldoen om schoolgeld te krijgen.  Er zijn betrouwbare leraren gezocht en gevonden die als monitor voor de kinderen kunnen fungeren. Deze leraren brengen ook geregeld huisbezoeken en praten met de ouders over het belang van onderwijs. Voor de (twee) leraren hebben we mobiele telefoons gekocht zodat ze met ons kunnen WhatsAppen over voortgang van de studie en eventuele problemen.Whatsappen is nieuw voor deze leraren en ze krijgen op dit moment les van hun eigen leerlingen.

Afgelopen maandag hebben we voor de elf geselecteerde kinderen het schoolgeld overgemaakt en op vrijdag zijn ze naar de kleermaker gegaan om een uniform aan te meten (kosten uniform 6,70 euro!).

Voor twee jongeren die veel voor de groep hebben gedaan en die de middelbare school met succes hebben afgesloten maar nog geen geld hebben om verder te studeren, hebben we een basiscursus computer betaald.

September 2017: Voor 50 euro een jaar lang naar school.


De reis en het bezoek aan de jongerengroep in Kabala heeft heel wat contacten en nieuwe informatie opgeleverd. We zagen onder andere hoe moeilijk het voor jongeren is om hun schoolgeld voor de middelbare school te betalen.Er zijn jongeren die zelf moeten werken voor hun schoolgeld omdat een of beide ouders er niet meer zijn. Ouders wonen vaak ver weg in dorpen en de jongere is dan ondergebracht bij een familielid in Kabala. Waneer er geen schoolgeld betaald kan worden moet de jongere soms een schooljaar missen met het risico dat de school bij de jongere dan helemaal uit beeld verdwijnt.

Ik kwam op het spoor van Bangalie, een jongen van 24 die tijdens ons bezoek stil aanwezig was. Een aantal weken geleden kwam ik tot de ontdekking dat hij in 2015 gezakt is voor zijn eindexamen en nu niet meer naar school kan vanwege geldgebrek.

Deze ontdekking was een begin van een langdurige zoektocht naar hoe we Bangalie maar ook andere jongeren kunnen helpen. Hieruit is het Project School fees Secondary Schools Kabala, Sierra Leone van Stichting Taiama-Andreas ontstaan. Er is een contract opgesteld voor de jongeren met zeer stricte voorwaarden en er is contact gelegd met leraren die de jongeren kunnen begeleiden en die ook controle houden op de vorderingen van de jongeren. Ons streven is zo’n 20 kinderen deze kans te gaan bieden.
Van de schoolhoofden moeten we nog de exacte bedragen krijgen want naast schoolgeld zijn er vaak ook nog boeken en een uniform nodig. Binnenkort kunt u meer lezen op onze website, ook hoe de groep enthousiast bezig is om op een meer efficiente manier vorm te geven aan hun activiteiten. In dit land is vooruitgang nog meer dan in andere landen een kwestie van vallen en weer opstaan.
Het schoolgeld voor een student bedraagt 425,000 leones zo’n kleine 50 euro.
Voor mij en voor velen van u toch een bedrag dat te overzien is om te doneren!