Computerlessen voor Bangalie en Sorie

Een van de doelen van de VASTENACTIE Andreas was geld in te zamelen voor vervolgonderwijs.

Vandaag kregen we twee foto’s van Bangalie en Sorie die in de bibliotheek van Kabala computerlessen volgen met het geld ingezameld voor dit doel tijdens de vastenactie.
Bangalie is 3 jaar lang penningmeester geweest bij YAN en geeft nu advies aan de jongere groep.
Sorie is ook een lid van het eerste uur en vervangend secretaris bij YAN.

Vastenactie in de Andreasparochie, onderwijs.

Zoals we in het vorige bericht vertelden, na het publiceren van de poster van Manty, hebben we dit jaar nog drie doelen waaraan u kunt doneren.

Alhoewel we voor de basis- en middelbare scholieren verschillende sponsoren hebben, is dat helaas nog niet genoeg. Bovendien stijgen net als hier de prijzen van producten enorm.
Daarom het verzoek om geld te doneren voor de uniformen van de scholieren; 15 euro per kind.
Dat kan via deze website: https://taiama-andreas.org/doneren/