Stichting Taiama-Andreas

De stichting bestaat uit een groep van  mensen die, geraakt door de nog altijd koloniale/superieure houding van de Europeaan ten opzichte van de mensen in Afrika, zich wil inzetten voor een relatie van  gelijkwaardigheid (partnership) met mensen in Sierra Leone om samen met hen te bouwen aan gerechtigheid en vrede.

Onze visie is: dat niet wij hier maar de mensen in Sierra Leone zelf de deskundigen zijn bij uitstek om een samenleving te creëren waarin rechten van met name vrouwen, kinderen en jongeren gerespecteerd worden.

Onze missie is tweeledig:

(a) bij de mensen in ons land te werken aan de bewustwording dat mensen   in Afrika de bewogenheid, de interne kracht en de deskundigheid hebben om hun problemen zelf op te lossen, en

(b) dat wij hen daarbij niet moeten bevoogden of betuttelen, maar dat we hen helpen om hun initiatieven te verwezenlijken door hier activiteiten te ondernemen en te bemiddelen bij donororganisaties.

De strategie van de stichting is:

(a) het onderhouden van  intensieve communicatie en het entameren van directe contacten met mensen in Sierra Leone en daarbij horen ook regelmatige bezoeken aan de projecten.

(b) het ondernemen van  activiteiten in parochies, scholen en gemeente en

(c) het zich in zetten voor financiële ondersteuning, die de lokale bevolking nodig heeft om hun projecten te verwezenlijken.

Geert Bles Geert bles
Pastor
Oprichter en
voorzitter tot september 2018
Adviseur
Eline Claassens Eline Claassens
Pastoraal medewerker
Secretaris
Gard Verstegen Gard Verstegen
Manueel-Fysiotherapeut
Penningmeester
Jacq. Zenden Jacq. Zenden
Voorheen directeur basisschool
Voorzitter
P.R. / Project scholen Nederland
Marieke Gulpers Marieke Gulpers
Lerares basisschool

Marie-Jose Brounen Marie-José Brounen
Kinder I.C. Verpleegkundige
P.R./Project scholen Nederland
Contact jongeren Sierra Leone
Kelly Fofanah Kelly Fofanah
Automonteur
P.R. / Project scholen Nederland
Contact jongeren en leraren Sierra Leone
Marian Brounen
Leraar Basisonderwijs
Notulist/ Project scholen Nederland

De bestuurleden krijgen alleen een onkostenvergoeding.
Reizen naar Sierra Leone worden door de bestuursleden grotendeels zelf betaald.