Stichting Taiama-Andreas

De stichting bestaat uit een groep van  mensen die, geraakt door de nog altijd koloniale/superieure houding van de Europeaan ten opzichte van de mensen in Afrika, zich wil inzetten voor een relatie van  gelijkwaardigheid (partnership) met mensen in Sierra Leone om samen met hen te bouwen aan gerechtigheid en vrede.

Onze visie is: dat niet wij hier maar de mensen in Sierra Leone zelf de deskundigen zijn bij uitstek om een samenleving te creëren waarin rechten van met name vrouwen, kinderen en jongeren gerespecteerd worden.

Onze missie is tweeledig:

(a) bij de mensen in ons land te werken aan de bewustwording dat mensen in Afrika de bewogenheid, de interne kracht en de deskundigheid hebben om hun problemen zelf op te lossen, en

(b) dat wij hen daarbij niet moeten bevoogden of betuttelen, maar dat we hen helpen om hun initiatieven te verwezenlijken door hier activiteiten te ondernemen en te bemiddelen bij donororganisaties.

De strategie van de stichting is:

(a) het onderhouden van  intensieve communicatie en het entameren van directe contacten met mensen in Sierra Leone en daarbij horen ook regelmatige bezoeken aan de projecten.

(b) het ondernemen van  activiteiten in parochies, scholen en gemeente en

(c) het zich in zetten voor financiële ondersteuning, die de lokale bevolking nodig heeft om hun projecten te verwezenlijken.

Bestuursleden

Voorzitter
Website en contactpersoon jongeren in Sierra Leone
Marie-José Brounen
Lid sinds 2007
Verpleegkundige Kinder IC/ Palliatieve zorg
Secretaris
Eline Claassens
Lid sinds 2007
Gepensioneerd
Voorheen
Pastoraal werker
Penningmeester
Jelle Aarnoudse
Lid sinds 2023
Gepensioneerd
Voorheen Technisch directeur IM Efficiency
Adviseur Stichting Taiama-Andreas en het Youth Advocacy Network
Kelly Fofanah
Lid sinds 2011
Geboren in Sierra Leone en sinds 1993 woonachtig in Nederland
Automonteur
Notulist
Marian Brounen
Lid sinds 2019
Gepensioneerd
Voorheen
Lerares basisschool
Adviseur
Penningmeester van 2007 tot 2023
Gard Verstegen
Lid sinds 2007
Gepensioneerd
Voorheen
Manueel- fysiotherapeut

Oudleden

Jacq. Zenden +
Lid van 2007 tot 2023
Voorzitter van 2018 tot maart 2023
Directeur basisschool
Geert Bles
Lid van 2007 tot 2018
Oprichter en voorzitter van 2007 tot september 2018
Pastor
Marieke Gulpers
Lid van 2007 tot 2019
Lerares basisschool
Natasja van Dijk
Lid van 2008 tot 2011
Jurist

De bestuursleden krijgen alleen een onkostenvergoeding.
Reizen naar Sierra Leone worden door de bestuursleden grotendeels zelf betaald.