15 juli World Youth Skills Day

Op 15 juli organiseerde de Youth Advocacy Network een unieke activiteit in Kabala en omstreken (en misschien wel in het hele land) Zoals we in het vorige bericht al vermeldden is er nauwelijks aandacht voor het beroepsonderwijs.
Onderwijs dat, met komst van het Governmental Technical Institute toegankelijker is geworden.
Niet alleen het formele onderwijs maar ook de vakmensen zoals kleermakers en timmermannen kregen aandacht.

Voordat de dag begon hebben de jongeren van YAN een heel indrukwekkend position paper opgesteld.
Dit document schetst de positie en de tekortkomingen van het beroepsonderwijs op dit moment en de gewenste situatie voor de toekomst.
Hieronder is het document (in het Engels) in te zien.

Om aandacht te vragen voor de dag werden er een banner en nieuwe t shirts gemaakt.

En omdat bij de diefstal van vorig jaar ook de geluidsinstallatie gestolen was hebben we ook geld gestuurd voor een geluidsbox met twee microfoons.
De jonge meisjes hebben, onder leiding van Kulako die pas moeder is geworden en in het verleden een cursus catering heeft mogen volgen, gekookt.

‘s Morgens zijn Lamin en Gibrilla te gast in de talkshow bij Radio Shalom. Hier werkt Safie de vice president van YAN.

En dan kan het beginnen, hieronder zitten de leerlingen van Med and son’s tailoring centre.

Gibrilla vertelt wat er in de position paper staat

Toespraken van de Ministry of Youth Affairs, FAWE en andere instanties.

Jongeren zitten zelfs in de gang te luisteren.

Het was een geslaagde dag met veel belangstelling waarbij YAN een goed punt heeft gemaakt.
My skills, my future.

Spannende weken; de voorbereidingen voor 15 juli World Youth Skills Day

Vanaf het begin discussiëren we met de leden van YAN over de waarde van beroepsonderwijs.
In veel Afrikaanse landen wordt het beroep van kleermaker, timmerman of imker als iets minderwaardigs gezien.
Aan het einde van de middelbare school is iedereen gericht op het ,meestal onbereikbare, doel om naar de universiteit te gaan. We are made for university.
Dat resulteert erin dat jongeren in de kleinere stadjes wachten op een sponsor, rijke oom of tante, iemand uit het westen, die hun schoolgelden betaald. Een enkele keer heeft iemand het geluk dat hij of zij naar de universiteit kan met een beurs maar wat we in het verleden zagen, is dat die beurs stopt na een of twee jaar en dan???
Terug gaan naar thuis wordt vaak als een afgang gezien en dus blijf je maar wachten in de stad op betere tijden.
De enkeling die we kennen die de universiteit wel heeft afgemaakt, vindt maar moeilijk een baan, alles in dit land draait om het hebben van geld en connecties.

Als stichting hebben we beroepsonderwijs altijd gepromoot maar wij hebben gemakkelijk praten. Ook in het beroepsonderwijs is het niet gemakkelijk. Leraren worden vaak niet betaald en dan vallen lessen uit, materialen voor praktijkonderwijs zijn soms niet voor handen, houdt de moed er dan maar eens in.

Yan heeft dit jaar 4 themadagen gekozen om aandacht voor een maatschappelijk probleem te vragen.
Een daarvan is, en daar zijn we trots op, World Youth Skills Day, een dag waarop door de VN wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor o.a. het beroepsonderwijs.

YAN wilt op die dag jonge mensen in contact te brengen met leraren, studenten en ambachtsmensen. Als deze dag een succes wordt is het de bedoeling dat die elke jaar bij YAN gevierd wordt. In Kabala is zo’n dag nog nooit gevierd dus de druk op YAN is groot.
De voorbereidingen zijn al in volle gang.. Er is een banner gekocht om in het centrum op de Clock Tower te hangen, er zijn 20 nieuwe YAN t shirts besteld en er zijn brieven opgesteld om mensen uit te nodigen die iets met beroepsonderwijs te maken hebben zoals de directeur van het Governmental Technical Institute, een kleermaker en een timmerman.

Gister hebben Lamin en Gibrilla, de twee jonge mannen die in januari begonnen zijn aan een opleiding tot elektricien, de uitnodigingen rond gebracht.

Wordt vervolgd!!

Computerlessen in het kantoor van YAN

Hier word je toch blij van: Gibrilla die de jonge meisjes computerlessen geeft. Na de ramp van de diefstal vorig jaar juni van de laptop en de generator, kunnen ze weer aan de slag. Dit alles is mogelijk gemaakt dankzij Stichting Mia Keulaerds Fonds die een nieuwe generator sponsorde en door het speurwerk van de politie en de vastberadenheid van Sajor die de laptop terug haalde.
Afgelopen zaterdag na de wekelijkse vergadering waren er computerlessen. Het is niet eenvoudig om deze lessen te geven want de meisjes uit Semamaya hebben moeite met het lezen en schrijven van Engels, laat staan dat ze in het Engels typen. Gibrilla krijgt het voor elkaar. En kijk maar eens naar de verbaasde gezichten. Kijk en geniet van de video’s die ik van Gibrilla kreeg.