Bezoek aan Semamaya, unieke beelden!

Na de verkiezingen van afgelopen zondag zijn enkele YAN leden naar het dorp Semamaya gegaan om te vertellen hoe de verkiezingen zijn verlopen.
De verrassing was het grote nieuws dat een van hun kinderen is gekozen om in het bestuur van YAN zitting te nemen.
Wij kregen hiervan unieke video’s. Ze zouden niet misstaan op een uitzending van National Geographic.
De taal is Limba en Krio en we gaan ervan uit dat de meesten van jullie dit niet verstaan. Daarom hebben we ons best gedaan om de video’s in het Nederlands te ondertitelen.
Kijk mee in een dorp in Sierra Leone en geniet van de toespraken en het taalgebruik.

De verkiezingen komen eraan.

Na drie jaar is het tijd om een nieuw bestuur voor YAN te kiezen.
Er zijn drie posities te verdelen: die van de president, de secretaris (secretary general) en de public relations officer (PRO). Deze drie zullen vervolgens de andere functies zoals penningmeester uit de leden gaan kiezen.
Afgelopen dinsdag kregen de kandidaten de kans om zich voor te stellen en te vertellen wat hun toekomstplannen voor YAN zijn.
En ik kan wel zeggen dat er stevig campagne wordt gevoerd!

Voor elke positie zijn er twee kandidaten:
Voor president Lamin Mansaray. Hij is al langere tijd YAN lid, heeft eindexamen gedaan en start in januari met een opleiding voor elektricien.
Hij gaat het opnemen tegen de jongere Kandiatu Bah. Een dame die dit jaar op de middelbare school is begonnen maar zoals we in januari van dit jaar zelf hebben mogen ervaren, perfect in staat om een vergadering strak te leiden.

Ik neem jullie een stukje mee in hun manifesto zoals ze het noemen.

Een stukje uit het pleidooi van Lamin Mansaray
De kleine, dappere Kadiatu Bah

En dan wordt de spanning opgevoerd; kiezen we een man of een vrouw?

De functie van secretary general. Ook hier hebben we een man en een vrouw als kandidaat We hebben oudere Gibrilla Kargbo die een jaar in Freetown heeft gestudeerd maar vanwege geldgebrek naar Kabala is teruggekeerd. Hij wil ook starten met een opleiding tot elektricien. Daarnaast de jongere maar mondige Isatu K Kamara. Zij viel al in 2017 op met haar doorzettingsvermogen om, als een van de eerste meisjes uit haar dorpje Semamaya, verder te willen studeren. Zij zit nu in de derde klas van de middelbare school.

Gibrilla, hij belooft o.a. om computerlessen te gaan geven.
Isatu K Kamara die vertelt dat,
ondanks dat ze niets weet van computers, haar best gaat doen voor YAN

Voor de functie van PRO hebben we 2 jongere kandidaten: Tenneh Mansaray uit Semamaya en Alusine Mansaray.

En hier de stembiljetten die Sajor vannacht heeft gemaakt

School support

Het heeft even geduurd maar gistermiddag hebben 40 leerlingen school support gekregen. Samen met de mentoren voor deze jongeren is weer een enorme klus geklaard.
Laat mij u even meenemen in het proces dat dit jaar door de coronapandemie extra moeilijk was.

In totaal hebben vorig jaar 40 jongeren school support gekregen en de afspraak is dat ze aan het einde van het schooljaar hun rapport laten zien. Doordat de scholen vanwege het coronavirus gesloten waren en pas op 5 oktober weer open gingen, hebben we toen pas rapporten kunnen verzamelen.
Vrijwel alle kinderen hadden een voldoende tot zeer goed rapport.
Een leerling is blijven zitten. We hebben besloten haar nog een kans te geven.
Twee jongeren waren helaas na de schoolsluiting niet meer te vinden. Het kan zijn dat ze naar elders in het land vertrokken zijn of dat ze van de ouders niet meer naar school mogen en, vanwege armoede, worden ingezet bij het werk op het land.
Een meisje is zwanger geraakt en gaat daarom niet meer naar school.
Zeven leerlingen hebben eindexamen gedaan en wachten op de uitslag.
Van de 5 basisschoolleerlingen waar we vorig jaar mee zijn gestart, gaat er het komend jaar een naar de middelbare school.

Wat betekent dat voor het jaar 20-21?
We gaan door met de 4 basisschoolleerlingen.
In 2018 zijn we begonnen met het sponsoren van meisjes uit het dorp Semamaya. Voorheen waren uit dit dorp nog nooit meisjes naar een middelbare school gegaan en we hebben als stichting met dit dorp een speciale band opgebouwd. Het sponsoren van deze meisjes heeft een aanzuigende werking gehad want inmiddels zijn het er 13.
We hebben besloten om vanuit dit dorp in het komende jaar 3 kansarme jongens te sponsoren.

John K Kamara, een van de jongens uit Semamaya.

Verder hebben we 7 meisjes aan het sponsorprogramma toegevoegd zodat het totaal weer op 40 uitkomt.

De kleermaker heeft zijn best gedaan om in 1,5 week 40 uniformen te naaien. Er zijn 40 paar schoenen en sokken gekocht. Ieder kind krijgt schriften en pennen en voor 22 jongeren is een rugzak gekocht.
Een rugzak krijg je als begint met de schoolsupport, als je naar de middelbare school gaat en als je in de middelbare school van klas 3 naar 4, van de onderbouw naar de bovenbouw gaat.
Een hele onderneming dus voordat we zover zijn dat de school support bij de jongeren komt. Heel veel werk is er verricht door
Sajor Jalloh mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School for Girls
Lamin Mansaray mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School
Feremusu Sesay mentor/ ambassador voor Ahmadiyya Secondary School
Kulako Mansaray mentor/ ambassador voor Yogomaia Secondary School
Finah Conteh mentor/ ambassador voor Loma Secondary School
Zij zijn leden van YAN en hebben in het verleden ook sponsoring gekregen Zij zijn onze ogen en oren en zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.

De scholen zijn weer open

Deze week zijn in Kabala, Sierra Leone de scholen weer open gegaan. En ook in Kabala loopt alles anders dan in de rest van de wereld.
De ongeveer 40 kinderen/ jongeren die Stichting Taiama-Andreas sponsort, krijgen deze week hun rapporten van het afgelopen jaar. En net dat rapport is een voorwaarde om sponsoring voor het komende jaar te krijgen. Het is dus nu een zaak van snel inventariseren en ervoor zorgen dat er snel nieuwe uniformen, sokken, schoenen, schriften en pennen komen.
Wilt u ons helpen?
Voor 30 euro sponsor je al een jongere op de middelbare school. Dat kan via de knop doneren rechts hier op de site. Een ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Donatie van Wereldwinkel Landgraaf

Eind 2019 heeft Wereldwinkel Landgraaf haar deuren moeten sluiten.
De verkoop viel tegen en ook het aantal vrijwilligers liep terug.
De Wereldwinkel in het centrum van Schaesberg zal zeker gemist worden maar zoals Marion van de Wereldwinkel het verwoordde:
We hebben ons overbodig gemaakt, Fair Trade artikelen zijn nu op meerdere plaatsen te koop, zelfs in de supermarkten.
Dat is toch een mooi gegeven.

Wereldwinkel Landgraaf had nog geld in kas en er is besloten dit geld te schenken aan goede doelen. De vrijwilligers van de wereldwinkel hebben gekozen welke goed doelen dan zouden moeten zijn.

Stichting Taiama-Andreas is dan ook dankbaar dat wij een van de gekozen goede doelen zijn.

Afgelopen donderdag , tijdens onze maandelijkse vergadering, werden we verrast door Marion van de Wereldwinkel die een cheque ter waarde van 2000 euro kwam overhandigen.

Met het geld kunnen wij voor 2020-2021 vele kinderen en jongeren weer de zekerheid geven dat zij naar school kunnen gaan.

Geweldig en dank aan alle klanten en vrijwilligers van de wereldwinkel.

Africa: expect the unexpected, Vervolg op de diefstal.

Degenen uit Sierra Leone, hier en ook daar zeiden het al: de gestolen spullen komen terug! Iets wat je je hier niet kunt voorstellen gebeurde.

Op aanwijzing van de dief, die nog steeds gevangen zit, is Sajor afgelopen vrijdag naar Kono gereisd. Daar zou de computer zijn. Kono, een reis van 6 uur.

En daar staat hij, de computer, na twee maanden, zo maar in een winkeltje, onbeschadigd en met alle bestanden er nog op.

Op zaterdag staat de computer weer in het kantoor en ook zonder electriciteit, de generator is nog niet terecht, is iedereen hartstikke blij.

Morgen is het vervolg van de rechtszaak bij de High Court. Verwacht wordt dat de dief dan weer gaat praten.
We zullen zien….

14 September de dag van de uitspraak van de rechter.

De dief heeft niet meer gesproken en van de rechter een gevangenisstraf van 5 jaar opgelegd gekregen. De man die de laptop heeft gekocht van de dief kreeg een jaar gevangenisstraf. Al met al voor iedereen een verdrietig einde.

12 augustus International Youth Day

Op woensdag is de International Youth Day.
Het thema van deze dag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, “Jongeren betrekken bij wereldwijde acties”, stimuleert het zoeken naar manieren waarop de betrokkenheid van jongeren op lokaal, nationaal en mondiaal niveau, nationale en multilaterale instellingen en processen verrijkt, en het kijken naar hoe hun vertegenwoordiging en betrokkenheid bij de politiek aanzienlijk kan worden versterkt.

Sierra Leone is een land met procentueel heel veel jongeren en er is veel gaande.
In aansluiting hierop zal de Youth Advocacy Network op woensdagavond te horen zijn bij twee lokale radiostations: Radio Shalom en Radio Bintumani. Zij zullen over het thema van deze dag discussiëren over wat de ontwikkelingen voor hen betekenen nu maar ook in de toekomst.
Leuk is dat wij in Nederland ook mee kunnen luisteren want de uitzendingen zijn live te volgen via Facebook. Radio Bintumani en Radio Shalom, Kabala, Sierra Leone, woensdag rond 21 uur Nederlandse tijd.