Defence for Children

 

Defence for Children – Sierra Leone werd opgericht in 1998 tijdens de piek van de burgeroorlog, een tijd waarin de rechten van de vele kinderen ernstig geschonden werden. Het werd aanvankelijk opgericht om schendingen van kinderrechten te signaleren, te documenteren en om juridische bijstand te verlenen aan kinderen, niet alleen aan hen die slachtoffer waren van geweld en maar ook aan kinderen die de wet hadden overtreden, in de gevangenis zaten en beschuldigd werden van meewerken met de rebellen. Ofschoon Defence for Children – Sierra Leone (DCI-SL) autonoom is, ontwikkelt zij haar programma’s op basis van de fundamentele beginselen en waarden van de Defence for Children internationale beweging. DCI-SL streeft ernaar dat de stemmen van kinderen worden gehoord en dat hun rechten worden beschermd, zowel in de wetgeving als in de praktijk op nationaal en lokaal niveau.

De hoofdlijnen van het programma DCI-SL’s is om te werken aan de versterking van het systeem dat kinderen beschermt zodat er een goed beleid en sterke mechanismen komen die de veiligheid en de ontwikkeling van alle kinderen, ongeacht hun  achtergrond of waar ze wonen garandeert. Dit houdt in: het ondersteunen van lokale initiatieven en inspanningen die de onderliggende kwetsbaarheid van kinderen en hun families aanpakken te ondersteunen. De reden dat wij aan kinderen juridische bijstand verlenen is om hen in staat te stellen voor hun rechten op te komen en zich te verweren, vooral wanneer zij slachtoffer zijn geworden van misbruik / geweld, maar ook bij wetsovertredingen of bij behoefte aan rechtsbijstand.

Het hoofdkantoor van Defence for Children Sierra leone is in Freetown.
Verder zijn er kantoren in vijf verschillende districten door het land met meer dan 40 medewerkers waaronder ook vrijwilligers.