Meisjes in Taiama Secondary school

Deze meisjes zijn vluchtelingen uit de oorlog of weeskinderen waarvan de ouders de studie niet kunnen betalen,
zij worden door ons gesponsord.
We hebben met hen gesprekken gevoerd over hun situatie en dromen voor de toekomst.