Presentatie project tijdens de viering in de Andreas Parochie

Op 1 maart zal het project worden gepresenteerd in de eucharistieviering in de
Andreas Parochie
Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
De viering begint om half 11 en zal worden opgeluisterd door koor the Sound of Peace and Freedom onder leiding van Jacq. Zenden.