Happy Christmas mi nor die ooo, tell God tenki mi nor die ooo.

Vrolijk Kerstfeest, ik ben niet dood gegaan, zeg God dank, ik ben niet dood gegaan.

Zo luidt het liedje dat op eerste Kerstdag wordt gezongen. Mensen gaan de straat op en zingen en dansen. Een totaal andere beleving van het Kerstfeest dan de onze…..

Vlak voor Kerst ontvingen we dit bericht uit Sierra Leone. Het geeft de activiteiten weer van het afgelopen jaar en de plannen voor volgend jaar.

Dear Marie,

Attached is the yearly presentation on every activity we did and also
what we plan to do next year. I will send a short clip on how the
children do their activities by early February.

The Children and I send our regards to everybody and wish you all a
Merry Christmas and Prosperous New Year.

Samira

Klik op de link voor info:
AGM