8 oktober 2017 Een nieuwe weg, geweldige vooruitgang.

Today is one of my greatest day l will never forgot in my live.
I fell so proud among others seeing myself as back to school again.
My father was surprise when he heard about this because
all what he was thinking of is I have become a dropout.
All what I can do is to say so many thanks to you and the entire board as a whole. I promise you that your effort been done for us will not go in vain.

Bericht van een van onze jongeren na de zomervakantie.

Drie jaar geleden zijn we samen met Defence for Children Sierra Leone gestart met een groep jongeren die opkomt voor kinderrechten. Natuurlijk wilden we gaan kijken wat er allemaal was bereikt en in februari van dit jaar hebben we met drie leden een bezoek gebracht aan de groep. Het elkaar in de ogen kijken en contacten leggen was zo bijzonder en leverde zoveel informatie en wederzijds begrip op tussen mensen uit twee landen waarvan de cultuur en het dagelijks leven zo ver uit elkaar liggen. Zoals van tevoren was afgesproken is de samenwerking  met Defence for Children dit jaar afgesloten. We hebben helaas moeten constateren dat het doel om de groep als zelfstandige zichzelf bedruipende groep verder te laten gaan, door verschillende oorzaken niet is bereikt.
De contacten met de jongeren bleven en we kwamen er achter dat een aantal  jongeren van onze groep niet naar school gaat omdat er simpelweg thuis geen geld voor is. Wij als stichting vonden dit dusdanig schrijnend dat we naar een oplossing zijn gaan zoeken. Samen met de groep enthousiaste jongeren zijn we een nieuwe weg  ingeslagen.
Die weg is tweeledig: de leden van de groep die tot nu toe een actieve rol hebben gespeeld krijgen schoolgeld voor de middelbare school en de groep wil verder gaan om activiteiten te ontplooien als voorvechters voor kinderrechten. Over dit laatste zal ik volgende week meer vertellen, op 11 oktober is immers de International Day of the Girl.

In augustus hebben we een programma geschreven waaraan de jongeren moeten voldoen om schoolgeld te krijgen.  Er zijn betrouwbare leraren gezocht en gevonden die als monitor voor de kinderen kunnen fungeren. Deze leraren brengen ook geregeld huisbezoeken en praten met de ouders over het belang van onderwijs. Voor de (twee) leraren hebben we mobiele telefoons gekocht zodat ze met ons kunnen WhatsAppen over voortgang van de studie en eventuele problemen.Whatsappen is nieuw voor deze leraren en ze krijgen op dit moment les van hun eigen leerlingen.

Afgelopen maandag hebben we voor de elf geselecteerde kinderen het schoolgeld overgemaakt en op vrijdag zijn ze naar de kleermaker gegaan om een uniform aan te meten (kosten uniform 6,70 euro!).

Voor twee jongeren die veel voor de groep hebben gedaan en die de middelbare school met succes hebben afgesloten maar nog geen geld hebben om verder te studeren, hebben we een basiscursus computer betaald.