Computerlessen voor Bangalie en Sorie

Een van de doelen van de VASTENACTIE Andreas was geld in te zamelen voor vervolgonderwijs.

Vandaag kregen we twee foto’s van Bangalie en Sorie die in de bibliotheek van Kabala computerlessen volgen met het geld ingezameld voor dit doel tijdens de vastenactie.
Bangalie is 3 jaar lang penningmeester geweest bij YAN en geeft nu advies aan de jongere groep.
Sorie is ook een lid van het eerste uur en vervangend secretaris bij YAN.