Het 6e jaar sponsoring van schoolmaterialen

Sinds 2017 sponsoren we jongeren in Kabala om naar school te kunnen gaan.
Dat zijn voornamelijk meisjes omdat zij in een gezin de minste kansen krijgen. De gezinnen in Sierra Leonne zij vaak groot en er zijn veel monden te voeden, daardoor worden meisjes vaak op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Zij zijn dan de verantwoordelijkheid van de man en niet meer van de ouders.

6 jaar sponsoring. We zijn begonnen met 11 studenten waarvoor toen nog schoolgeld moest worden betaald. Met de meesten van hen hebben we nog contact. Het was wel de groep die het als het hoogste doel zag om naar de universiteit te gaan. Wij hebben niet gekozen om hen hierin te sponsoren; voor ons is dat als kleine stichting veel te duur, denk maar eens aan een verhuizing naar een grote stad waar je onderkomen, vervoer en eten moet kunnen betalen naast het collegegeld en de kosten voor leermiddelen. Sommigen van de eerste groep proberen tegen beter weten in naar de stad te gaan en leven van jaar tot jaar. Baantje zoeken, geld verdienen en dan weer een jaar proberen te studeren, anderen hebben toch iemand gevonden die hen financieel ondersteund. Tot nu toe heeft een iemand het gered, Mariama Barrie heeft dit jaar haar studie tot accountant met succes afgerond.

Van links naar recht:
Fatu met haar hebben we geen contact meer,
Mariama rondde dit jaar haar universitaire studie tot accountant af,
Kulako Mansaray was in 2020 plots zwanger en is getrouwd, zij controleert nog steeds de financiën van YAN,
Bangalie Mansaray heeft 2 jaar in Makeni gestudeerd maar woont nu weer in Kabala en is weer een actief YAN lid,
Finah Conteh, heeft inmiddels 2 kinderen en is bezig aan een opleiding tot kleermaker, is algemeen toezichthouder bij YAN.

Dat was het eerste jaar. Daarna verviel het schoolgeld en hebben we uniformen, schoenen, pennen en schriften voor onze rekening genomen. Jongeren kwamen en gingen en we hadden er van hieruit eigenlijk niet zo’n goede kijk op.
In juni 2019 hebben we ingevoerd dat elke jongere zijn/ haar rapport aan het einde van het schooljaar moest laten zien om voor het schooljaar erna support te krijgen. Dat was een heel gedoe want zodra de scholen dicht gingen vanwege de zomervakantie, verdwenen de jongeren op vakantie naar hun dorp, naar hun familie. We hebben ambassadeurs ingezet, YAN leden/ leeftijdgenoten die aangesteld werden om per school de jongeren te monitoren en de rapporten te verzamelen. Dat gaf wel wat meer overzicht.
Sinds dit jaar hebben we besloten dat de jongeren die gesponsord worden zelf met hun rapport naar het kantoor van YAN moeten komen en we hebben daarvoor een deadline gesteld. Een harde maatregel maar je mag toch iets doen voor de support die je krijgt! Dit jaar wilden we bij elk rapport een foto, een gezicht.
Van de 43 studenten die we vorig jaar sponsorden hebben er 3 eindexamen gedaan. Kaday P, het meisje dat uitgehuwelijkt was en terug is gevonden heeft ondanks alle inspanningen toch de school verlaten. Een meisje is zwanger geraakt. Zeven studenten zijn niet met hun rapport gekomen.

We hebben ook de echte doorzetters.

Zoals Feremusu Sesay, een bescheiden meisje maar een harde werker. Ze is een YAN lid van het eerste uur en staat altijd klaar als er iets te organiseren valt.

We sponsoren haar vanaf de 2e klas en ze gaat dit jaar naar de eindexamenklas.

Bailor Marah, een hele goede student die we vanaf 2018, de eerste klas, sponsoren. Geweldig om te zien hoe ze veranderd in een jonge vrouw.

17 september was het zo ver. De eerste 18 studenten kregen hun schoolmaterialen: een uniform, sokken, schoenen, 10 schriften, 5 pennen en dit jaar een lamp op zonne-energie om te studeren en voor de bovenbouw een rekenmachine. 13 studenten die van de onder- naar de bovenbouw gaan, wachten nog op het resultaat van hun BECE examen, een tussenexamen.
Wanneer die resultaten binnen zijn zullen ook zij hun schoolmaterialen krijgen.
Hieronder foto’s van de inkoop.

En dan verdelen en uitdelen op het nieuwe kantoor.