Geert Bles 70 jaar priester

“Onze” Geert medeoprichter en inspirator voor onze stichting.
16 jaar geleden zaten we bij elkaar en vertelde hij ons over de mooie mensen die hij in West Afrika had leren kennen.
” Ga erheen,” zei hij, “er is zoveel dat we van elkaar kunnen leren. Wij hebben de waarheid niet in pacht!”
Uit het artikel in de krant:
– Ieder mens wil gelukkig zijn en werken aan een betere en mooiere wereld. Ik geloof in samenwerkingen.-


Foto met vriend Siapha Kamara van
SEND GHANA en
sendsierraleone.com
en verbonden met
Wee-North Project Ghana

Dat hij nog lang in ons midden mag zijn.