Verslag eerste half jaar Project DCI-SL

Gisteravond kregen we het verslag van het eerste half jaar van ons project binnen; een uitgebreid verslag maar goed leesbaar, ontroerend en soms ook schokkend zoals het onderstaande levensverhaal dat een jonge vrouw van 23 voorlas tijdens de Day of the African Child op 16 juni.
Zij was op haar 12e uitgehuwelijkt omdat haar vader een schuld had te vereffenen; hij had met zijn motorfiets de koe van een ander dood gereden. De vader had geen baan en zag dit huwelijk als uitweg om de eigenaar van de koe af te betalen.

‘’My name is Fatu, the eldest of 5 siblings. I entered into early marriage at the age of 12 years. Now I have two sons and one girl. I developed fistula after giving birth to my second child who died 3 days later. My marriage became a death sentence because I married to a 55year old man, older than my father. I was forced to have sex with him because he believes that I am his property and that nobody can stop him. I am unable to cope with the demands of such life after the man died and left me with this bad condition and two children to take care of. My family has rejected me and also my community because of my condition. I blame my parent and also the community for taking this decision of marriage at a tender age. I would love to have being educated and become a ”Banker”.

Het volledige verslag vinden jullie op de website onder Defence for Children – verslagen.