15-05-16 Kelly op de basisscholen (Primary schools final class)

Er is veel gaande bij Stichting Taiama-Andreas. De afgelopen weken deed Kelly Fofanah ( een van onze bestuursleden) mee aan het project multicultureel van het Service gilde in Landgraaf. Doelstelling van dit project is  bevorderen van onderling begrip, waardering en respect tussen ons en Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Omdat deze doelstelling nauw aansluit bij onze doelstelling greep Kelly de uitnodiging om mee te doen aan dit project met beide handen aan en met succes. Er werd verteld over Sierra leone aan de hand van een fotoimpressie, er was een filmpje van een dag uit het leven van een 13 jarig meisje in Freetown en er werd zelfs een lied gezongen met als thema de eigen school uiteraard onder begeleiding van een echte Afrikaanse Djembé. De kinderen waren erg enthousiast en stelden veel vragen en ze kwamen tot de conclusie dat er toch ook veel overeenkomsten waren tussen Sierra Leone: de huizen die daar vaak met koeienpoep werden gebouwd staan hier ook nog: de oude vakwerkhuizen in Limburg werden opgebouwd uit een geraamte opgevuld met leem. Deze leem werd vermengd met urine van koeien of paarden; de leemvulling werd hierdoor versterkt.

IMG_3517 IMG_3518IMG_3616IMG_3615 IMG_3463 IMG_3528

IMG_3513 IMG_3445