School support

Het heeft even geduurd maar gistermiddag hebben 40 leerlingen school support gekregen. Samen met de mentoren voor deze jongeren is weer een enorme klus geklaard.
Laat mij u even meenemen in het proces dat dit jaar door de coronapandemie extra moeilijk was.

In totaal hebben vorig jaar 40 jongeren school support gekregen en de afspraak is dat ze aan het einde van het schooljaar hun rapport laten zien. Doordat de scholen vanwege het coronavirus gesloten waren en pas op 5 oktober weer open gingen, hebben we toen pas rapporten kunnen verzamelen.
Vrijwel alle kinderen hadden een voldoende tot zeer goed rapport.
Een leerling is blijven zitten. We hebben besloten haar nog een kans te geven.
Twee jongeren waren helaas na de schoolsluiting niet meer te vinden. Het kan zijn dat ze naar elders in het land vertrokken zijn of dat ze van de ouders niet meer naar school mogen en, vanwege armoede, worden ingezet bij het werk op het land.
Een meisje is zwanger geraakt en gaat daarom niet meer naar school.
Zeven leerlingen hebben eindexamen gedaan en wachten op de uitslag.
Van de 5 basisschoolleerlingen waar we vorig jaar mee zijn gestart, gaat er het komend jaar een naar de middelbare school.

Wat betekent dat voor het jaar 20-21?
We gaan door met de 4 basisschoolleerlingen.
In 2018 zijn we begonnen met het sponsoren van meisjes uit het dorp Semamaya. Voorheen waren uit dit dorp nog nooit meisjes naar een middelbare school gegaan en we hebben als stichting met dit dorp een speciale band opgebouwd. Het sponsoren van deze meisjes heeft een aanzuigende werking gehad want inmiddels zijn het er 13.
We hebben besloten om vanuit dit dorp in het komende jaar 3 kansarme jongens te sponsoren.

John K Kamara, een van de jongens uit Semamaya.

Verder hebben we 7 meisjes aan het sponsorprogramma toegevoegd zodat het totaal weer op 40 uitkomt.

De kleermaker heeft zijn best gedaan om in 1,5 week 40 uniformen te naaien. Er zijn 40 paar schoenen en sokken gekocht. Ieder kind krijgt schriften en pennen en voor 22 jongeren is een rugzak gekocht.
Een rugzak krijg je als begint met de schoolsupport, als je naar de middelbare school gaat en als je in de middelbare school van klas 3 naar 4, van de onderbouw naar de bovenbouw gaat.
Een hele onderneming dus voordat we zover zijn dat de school support bij de jongeren komt. Heel veel werk is er verricht door
Sajor Jalloh mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School for Girls
Lamin Mansaray mentor/ ambassador voor Kabala Secondary School
Feremusu Sesay mentor/ ambassador voor Ahmadiyya Secondary School
Kulako Mansaray mentor/ ambassador voor Yogomaia Secondary School
Finah Conteh mentor/ ambassador voor Loma Secondary School
Zij zijn leden van YAN en hebben in het verleden ook sponsoring gekregen Zij zijn onze ogen en oren en zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.